Česká pošta vydala Zprávu o společenské odpovědnosti

Vzhledem k tomu, že je jedním z největších zaměstnavatelů v zemi, tvoří první ze čtyř základních pilířů strategie péče o vlastní zaměstnance. Kromě toho staví svou strategii CSR na aktivním přístupu k ochraně životního prostředí, odpovědném podnikání a rozvoji občanské společnosti. Své působení v této oblasti Česká pošta shrnula ve výroční Zprávě o společenské odpovědnosti za rok 2017, kterou publikovala na svém webovém profilu. Publikace přehledně představuje jednotlivé oblasti, které jsou pak doplněny konkrétními příběhy zaměstnanců či aktivitami České pošty. Zpráva je k dispozici na webu České pošty
https://www.ceskaposta.cz/…/bd4e7868-2e5e-c667-e77d-1997c87…