11. jednání P KOV České pošty

Po schválení programu jednání se P KOV zabýval odborovými otázkami a informacemi o současné situaci a jednáních.

Informace o konání Mezinárodní konference poštovních odborů ze střední a východní Evropy (19. – 21. 10. 2017 v Praze), kde bylo přijato i prohlášení k situaci poštovnictví v Evropě.

Ochranná pracovní obuv bude testována vybranými zaměstnanci po dobu ½ roku před vlastním výběrovým řízením, které proběhne v roce 2018. Mystery Shopping – tyto kontroly mají sloužit pro zlepšení řízení na pracovištích a ke zlepšení prezentace České pošty vůči veřejnosti (výstupy z nich bez dopadů na zaměstnance, tj. ani postihy).

Hosté jednání – Ing. Ivan Feninec a Mgr. Bc. Rafael Ferenc – informovali o situaci v České poště a reagovali na otázky z minulého jednání (k řešení dopravních nehod, akceptování požadavku P KOV na dovybavení dopravních techniků vestami s reflexními bezpečnostními prvky pro dispečery a podobné profese obdrží vybavení od firmy, dále pak nástupy zaměstnanců do pracovního poměru smlouvu lze uzavřít kdykoliv, dlouhodobé problémy s přijímáním nových zaměstnanců, hlavní problémem je udržení nových zaměstnanců v rámci adaptačního procesu. Firma se dlouhodobě potýká s fluktuací, což souvisí přímo se situací na trhu práce i vlivem klesající nezaměstnanosti. U některých typových pozic (řidič, doručovatel, ale i zaměstnanec přepážky) je obtížné pracovníka sehnat. V současné době ČP poptává cca 3 000 brigádníků a cca 800 neobsazených míst.