10. jednání P KOV České pošty

Zhodnocení akce pořádané ČMKOS „Konec levné práce“ v Aréně Sparta 14. 9. 2017.

Na programu byly odborové otázky, pravidelné informace o současné situaci a jednáních. Česká pošta projednává strategii pro léta 2018–2020. Informace o organizačních změnách v rámci ČP, které jsou bez negativního dopadu do zaměstnanosti (v souvislosti s datovými schránami generuje tak zřízení 10–15 pracovních míst). Česká pošta vydala novou Stejnokrojovou směrnici (účinnost od 1. 9. 2017), informace o výběrovém řízení na zajištění Zimních sportovních her zaměstnanců ČP.

Na jednání se mj. řešila problematika ochranné pracovní obuvi, problematika Mystery Shopping (musí být včasná informace o výsledku pro hodnoceného zaměstnance), prověrky BOZP roku 2017, problematika a řešení škod při dopravních nehodách (jak se postupuje, náměty a požadavek na firmu dovybavit dopravní techniky, v rámci poskytování OOPP, vestou s reflexními bezpečnostními prvky a logem České pošty pro snadnou identifikaci zaměstnanců při nehodách).

Nejvážnějším problémem v České poště je nedostatek zaměstnanců, problémy s neobsazenými pracovními místy, přetěžování zaměstnanců a následné odchody zaměstnanců od firmy.

Vstupní zdravotní prohlídky zaměstnanců zajišťované smluvním partnerem jsou nepružné, systém s dlouhými lhůtami, překážka při přijímání nových kolegů. Dalším problémem při přijímání nových zaměstnanců se jeví termíny nástupů a případný zájemce o pracovní příležitost u České pošty nečeká a hledá pracovní příležitost jinde (pouze ve dvou termínech, a to k 1. a k 15. dni měsíce)

P KOV České pošty se zabýval strategií a přípravou mzdového vyjednávání pro rok 2018 s přihlédnutím především na mzdové podmínky zaměstnanců a celkovou situaci České pošty.