Zápis z jednání P KOV – videokonference 4. 5. 2020

Témata jednání:

 • opatření Vlády ČR – postupné rozvolňování restrikcí v souvislosti s nouzovým stavem
 • ochranné pomůcky pro zaměstnance ČP – zlepšení distribuce
 • opatření v DÚS – bezkontaktní doručování, důchody,
 • opatření v PS – otvírací doba, vyhrazená doba pro seniory
 • nutnost dohledu odborů na dodržování pracovněprávních předpisů, především v oblasti pracovní doby, vykazování práce přesčas
 • výrazný pokles LZ, nárůst datových schránek – zhoršení ekonomiky ČP, které nekompenzuje ani větší počet balíkových zásilek (až 350 000 denně)
 • omezení konzultačního prodeje, není hodnocen
 • obnovení sázkových her
 • FKSP – vypořádání za rok 2019, dobropisy za zrušené tábory
 • FKSP – koronavirus – nevratná sociální výpomoc ve výši 10 000 Kč, návratná do výše 15 000 Kč s odkladem splátek od září 2020, dar za mimořádnou činnost v uzavřených oblastech

Informace zaměstnavatele

 • opatření v období stavu nouze – postupné uvolňování
 • sociální výpomoci z FKSP
 • realizace mzdového navýšení
 • organizační změny v DLS a HS bez dopadu na zaměstnanost

 

zapsala Jindřiška Budweiserová 

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, R. Stehlíková, Z. Svrčinová, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

I. Feninec a R. Ferenc – hosté