Zápis z jednání P KOV – videokonference 29. 6. 2020

Témata jednání:

 • ekonomická situace ČP – úspory, ohrožení pracovních míst
 • organizační změny
  • zrušení 29 neobsazených míst v rámci HS
  • v návaznosti na rušení manažerské pozice v úseku ICTG – Manažer specializovaného útvaru PKU – dochází i k posunutí struktury v rámci tohoto úseku
  • změny v systému TP
  • ÚLZ – Front Office – pro jednotlivé divize – 1. 7. 2020
  • informace o záměru organizační změny ve specializovaném útvaru Postkomplety s datem účinnosti realizace od 1. 10. 2020
  • organizační změny HS – zrušení 101 pracovních pozic – hromadné propouštění
  • návrh směrnice „Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele (home office)“

Apel na zaměstnavatele, aby projednávání organizačních změn probíhalo s dostatečným předstihem včetně informací o plánovaných opatřeních.

Jedině tak lze zajistit kvalitní sociální dialog.

 • velmi špatná situace v doručování, nutnost revize projektu D+2, nedostatek plánovaných technických prostředků, nevhodné automobily na doručování
 • povinné zkoušky pro konzultační prodej
 • evidence pracovní doby, příplatek za práci přesčas bývá obcházen odměnou za zástup
 • řízená fluktuace – zastavený nábor zaměstnanců
 • FKSP – informace – žádosti o sociální výpomoci, využití kapitoly na zlepšení pracovního prostředí
 • zvýšení hodnoty stravenky na 90 Kč od 1. 7. 2020, vyúčtování stravenek
 • odborové otázky – členská základna, příspěvky, jednání regionálních KOV, výjezdní zasedání P KOV ve dnech 10. a 11. 9. 2020 na Moravci, na jednání je pozvané vedení ČP
 • informace o stěhování sídla OS ZPTNS

 

Informace zaměstnavatele

 1. Feninec
 • nutné úspory na personálních nákladech, úspory za kancelářské prostory, částečná práce formou home office, racionalizace administrativy
 • organizační změna FO
 • připravované organizační změny – HS a servisní útvary,
 • řízená fluktuace
 1. Bobková

Projekt sčítání lidu

 • příprava testovacího sčítání, které bude probíhat 1. 9. – 22.10. 2020
 • informační pochůzky, sběrná místa (80), kontaktní místa (80), SOB (14)
 • aplikace v mobilním zařízení – podpora SBL
 1. Linert

Projekt D+2

 • sledování zátěží, doručovací okrsky dle místních podmínek
 • instalace odkládacích schrán
 • vozidla – dynamický nákupní systém na chybějící kapacity – během září – října
 • technické vybavení, hands free, elektrokola vs. kola – zohlednění v doručovacích okrscích
 • řešení svozů z pošt
 • BOZP – mechanizace na doručování těžkých zásilek, problematika „poslední míle“
 1. Knap
 • ekonomická situace ČP, problémy s cash flow – komerční úvěry
 • úhrada za ČNUS, notifikační proces EK, jednání s MF a MV
 • Pracovní skupina MV a při MPSV – řešení situace České pošty
 • ztráta ve výnosech z doby nouzového stavu – koronavirus, očekává se dlouhodobý propad ve výnosech, ČP měla i vyšší náklady – vynaložila 70 mil na ochranné pomůcky
 • projekty – elektronické dálniční známky, digitalizace, partnerství s ČEZ, služby bankám
 • zdroje na investice chybí, výnos z prodeje areálu Gabriel pokryje část ztráty
 • doprava
 • stav výběrového řízení na pozici ředitele DLS

 

zapsala Jindřiška Budweiserová

 

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, B. Mäsiarová, M. Matyková, I. Homola, M. Roháčková, R. Stehlíková, Z. Svrčinová, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

R. Knap, E. Bobková, I. Feninec, J. Linert a R. Ferenc – hosté