Zápis z jednání P KOV – videokonference 29. 10. 2020

Modelování kapacit PS

 • Šoupací model
 • Zázemní činnosti pracovníků – časová dotace jednotlivých činností, např. pokladní činnosti
 • Oponentury – projednání v regionech za přítomnosti VOP a zástupce útvaru RIPP (procesní specialisté)
 • Segmentace pošt
 • Servisní pošty
 • Ergonomie pracoviště (vícepodlažní pobočky)
 • Opatření v době nouzového stavu a vládních nařízení – omezený provoz maloobchodu – PostShop, sázkové hry a losy jsou nadále k dispozici, ale bez aktivní nabídky – terminály SAZKA – nutná ochrana zaměstnanců i klientů
 • Sledování vytíženosti poboček, speciálně na konci otvírací doby – bohužel zatím jen z vyvolávacího systému – požadavek P KOV na sledování vytížení z dat APOSTu
 • Sledování dopadu změn organizace práce, možnosti zřízení pracovních pozic při trvalé potřebě práce přesčas
 • Zřizování pracovních pozic vnitřní služby
 • Atypické činnosti – příjmy tržeb – technické vybavení přepážek – nový produkt „Zajištěný obal“
 • Střídači a administrátoři budou alokováni u jednotlivých OP – bude vydán MP
 • Specializované přepážky vykonávají činnosti pro banku a spořitelnu
 • Rozvrhy směn – přestávka na oddech a jídlo vs během té doby vykonávané činnosti

 

Shrnutí

 • Zaměstnavatel (resp. ředitel M. Štěpán a I. Feninec) trvá na dodržování vnitropodnikových předpisů a pracovněprávní legislativy – evidence pracovní doby včetně přesčasové práce
 • Zorganizování schůzek VP, VOP a procesních specialistů u poboček, kde jsou pochybnosti o nastavovaném personálním řešení
 • Možnost zřizování vnitřní služby tam, kde je náročná zázemní práce
 • Střídači a administrátoři – informace a MP
 • Data ze systému APOST – vytíženost poboček během HPV
 • Katalog zázemních činností

zapsala Jindřiška Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, B. Mäsiarová, M. Matyková, R. Stehlíková, Z. Svrčinová, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

M. Štěpán, I. Feninec, R. Ferenc, J. Dybová, L. Palek – hosté