Zápis z jednání P KOV – videokonference 20. 4. 2020

Témata jednání:

 • opatření v době nouzového stavu
 • opatření Vlády ČR v rámci pomoci – odložení splátek, program Antivirus, podpora OSVČ
 • ochranné pomůcky pro zaměstnance ČP – nedostatky v distribuci
 • opatření v DÚS – bezkontaktní doručování, důchody,
 • opatření v PS – otvírací doba, vyhrazená doba pro seniory
 • změna organizace práce
 • nutnost dohledu odborů na dodržování pracovněprávních předpisů, především v oblasti pracovní doby, vykazování práce přesčas
 • výrazný pokles LZ, nárůst datových schránek – zhoršení ekonomiky ČP, které nekompenzuje ani větší počet balíkových zásilek (až 350 000 denně)
 • omezení konzultačního prodeje, není hodnocen
 • návrh na obnovení sázkových her
 • FKSP – koronavirus – nevratná sociální výpomoc ve výši 10 000 Kč, návratná do výše 15 000 Kč s odkladem splátek od září 2020
 • nárůst mezd od 1. 4. 2020 – nutnost prověřit dodržení dohodnutých pravidel pro přidávání
 • zrušení semináře BOZP a výjezdního zasedání P KOV
 • možnost čerpání dovolené v době nařízené karantény
 • informace o pracovních úrazech březen 2020
 • COVID 19 jako nemoc z povolání – uplatnění především ve zdravotnictví, obtížné prokazování

 

zapsala Jindřiška Budweiserová

 

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, R. Stehlíková, Z. Svrčinová, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal