Zápis z jednání P KOV – videokonference 9. 4. 2020

První zkušební jednání formou videokonference – založena skupina P KOV na platformě MS Teams

 

Témata jednání:

  • opatření v době nouzového stavu, navýšené ošetřovné a program Antivirus – ochrana pracovních míst
  • ochranné pomůcky pro zaměstnance ČP – nedostatky v distribuci, informace zaměstnavatele
  • zajištění ochranných roušek z prostředků FKSP a také roušek vlastní výroby – poděkování všem
  • opatření v DÚS – omezený kontakt se zákazníky při doručování, doručování důchodů
  • opatření v PS – zrušení nepoštovních služeb, omezení otvírací doby pro veřejnost, vyhrazená doba pro seniory
  • změna organizace práce
  • nutnost dohledu odborů na dodržování pracovněprávních předpisů, především v oblasti pracovní doby, hrazení přesčasové práce, nařizování čerpání dovolené
  • MO GŘ ve výši 13 Kč za odpracovanou hodinu na pracovišti a 500 Kč na mobilitu za měsíc (cca 2 500 Kč) březen a duben
  • FKSP – rozšířená sociální pomoc v době stavu nouze – OČR, karanténa, onemocnění COVID 19 – návrh P KOV zaměstnavateli a dalším odborovým subjektům
  • informace z videokonference Rady ČMKOS

 

zapsala Jindřiška Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal