Zápis z jednání P KOV – videokonference 13. 7. 2020

Témata jednání:

 • organizační změny – projednávání organizační změny HS – zrušení 101 pracovních pozic – hromadné propouštění– úspory, ohrožení pracovních míst
 • návrh směrnice „Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele (home office)“
 • velmi špatná situace v doručování, nutnost revize projektu D+2, nedostatek plánovaných technických prostředků, nevhodné automobily na doručování
 • evidence pracovní doby, příplatek za práci přesčas bývá obcházen odměnou za zástup
 • řízená fluktuace – zastavený nábor zaměstnanců, časté absence a skončení pracovního poměru bez patřičných náležitostí
 • doprava, Poštovní tiskárna cenin, finanční plán ČP, úspory – opuštění budov, Nadace ČP
 • FKSP informace – žádosti o sociální výpomoci (covid, povodně), dětské tábory, setkávání zaměstnanců, využití kapitoly na zlepšení pracovního prostředí – jaký bude další postup?, informace pro zaměstnance OZP
 • zvýšení hodnoty stravenky na 90 Kč od 1. 7. 2020, vyúčtování stravenek
 • BOZP – probíhající prověrky
 • odborové otázky – členská základna, příspěvky, jednání regionálních KOV
 • výjezdní zasedání P KOV ve dnech 10. a 11. 9. 2020 na Moravci, na jednání je pozvané vedení ČP – příprava témat a dotazů pro vedení
 • jednání ČP s MPSV, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, spolupráce ČP s úřady práce
 • informace o stěhování sídla OS ZPTNS

 

Apel na zaměstnavatele – je nezbytné zachovávat standardní formu projednávání organizačních změn za účasti vedoucího organizační jednotky, FO Business partner a odborů s dostatečným předstihem včetně informací o plánovaných opatřeních pro udržení kvalitního sociálního dialogu.

Informace zaměstnavatele

 • nutné úspory na personálních nákladech, úspory za kancelářské prostory, částečná práce formou home office, sdílené kanceláře, racionalizace administrativy
 • organizační změna, připravované organizační změny – HS a servisní útvary,
 • řízená fluktuace
 • projekt optimalizace otvíracích hodin pro veřejnost – PS, nové rozvrhy směn

 

zapsala Jindřiška Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, V. Filipská, Š. Grochal, B. Mäsiarová, M. Matyková, I. Homola, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal

I. Feninec a R. Ferenc – hosté