Zápis z jednání P KOV – videokonference 11. 1. 2021

Témata jednání:

 • Informace z jednání Zastupitelstva OS ZPTNS – Zastupitelstvo rozhodlo o odložení sjezdu OS ZPTNS o 1 rok, volební období volených orgánů prodloužilo o 1 rok
 • zrušení superhrubé mzdy, daňový balíček, změny dávek apod. bude v 1. čísle INFO 2021
 • organizační struktura v ČP – převod útvaru marketing a product development z úseku obchod a marketing ČP do přímé podřízenosti GŘ jako úsek – s účinností k 1. 1. 2021
 • organizační změny ČP v úseku obchod a marketing k 1. 1. 2021 a k 1. 4. 2021
 • projednávání v regionech, pracovní doba a technologické postupy, promítnutí organizačních změn a snižování počtu zaměstnanců do pracovních procesů, kdy se práce obtížně stíhá, vánoční provoz ještě pokračuje, chybí kompenzace za navýšení pracovní doby, otázka otevíracích hodin pro veřejnost v sobotu
 • kultura jednání při končení pracovního poměru z důvodu organizačních změn, často rozhovor není veden s respektem a úctou k odcházejícímu kolegovi, chybí poděkování za práci
 • při projednávání příloh krozvrhu pracovní doby na regionech – odbory často vrací k doplnění či opravě např. kvůli přestávkám na oddech a jídlo, stále se řeší přepočty při délce pracovní doby v minutách, P KOV žádal o jednotnou úpravu v celé ČP na 0,25 h jako nejmenší časový úsek
 • stanovení mzdy u pracovní pozice Pracovník přepážky Balíkovna nemá vedoucí možnost stanovit mzdu v rámci rozpětí TP. HR nařizuje vedoucím přiznat předem stanovenou mzdu bez ohledu na pracovní zkušenost a schopnosti zaměstnance. P KOV žádá zaměstnavatele o přezkoumání tohoto postupu
 • sociální program související s organizačními změnami k 1. 3. 2021, kdy P KOV vyjednal se zaměstnavatelem odchodné pro zaměstnance v předdůchodovém věku (1 – 3 roky)
 • informace z DR ČP
 • FKSP – metodický pokyn, příspěvky na setkání zaměstnanců, forma projednání na regionech
 • platnost prostředků na stravenkových kartách
 • kolektivní vyjednávání – společný postup a návrh odborů pro kolektivní vyjednávání, stále patová situace
 • odborové otázky – členská základna, příspěvky, evidenční listy
 • BOZP – kontroly SIBP a metodické pokyny
 • Přepočítávání zkrácených úvazků v souvislosti se změnou týdenní pracovní doby s dopadem do mzdy
 • Depo 702 – Praha, Masaryčka – od 1. 2. budou pracovat balíkoví doručovatelé z Malešic a listovní doručovatelé z Politických Vězňů, bez dopadu do zaměstnanosti
 • Zvětšování doručovacích okrsků s velkými přejezdy v rámci místa výkonu práce
 • Přemisťování pošťáků v rámci širokého vymezení místa výkonu práce, což je leckdy likvidační z důvodu absence spojení veřejné dopravy
 • Stěhování pošty 120 do Štěrbohol, horší dopravní dostupnost pro zaměstnance, sociální zázemí a pracovní prostředí.

 

Informace zaměstnavatele

 • porady a jednání zaměstnanců – max. 10 osob, při zachování veškerých hygienických opatření dle vládního opatření
 • zaměstnavatel na pracovištích rozvrhuje pracovní dobu a tam, kde je to možné, pokračuje režim home office. Zaměstnavatel nadále dodržuje nařízení Vlády ČR, především všude se používají ochranné prostředky, dezinfekce apod.
 • aktuálně zaměstnavatel provádí v systému SAP nahrávání rozvrhu práce každého zaměstnance – výkazy práce a mzdy za měsíc leden 2021 jsou již v novém režimu
 • nově budou naplánovány stravenky rozvrhu pracovní doby, za měsíc leden bude vyrovnání přechodu ze zálohového systému stravenek
 • časový limit platnosti stravenek na stravenkové kartě – zaměstnavatel prověří a zašle písemnou odpověď
 • informace z oblasti Tvorby rozpočtu a zásad čerpání FKSP pro rok 2021 – problematice se bude zaměstnavatel věnovat i na IntraNetu ČP a v Poštovních novinách
 • informace o čerpání FKSP za 12/2020
 • zaměstnavatel žádá o zaslání aktuálního seznamu odborových funkcionářů
 • podklady pro schválení COVID nákladů ČP, ve výši 750 mil. Kč vládou, byly již zaslány ministru Hamáčkovi
 • sociální program související s organizačními změnami k 1. 3. 2021 – zaměstnavatel předložil k projednání návrh na odchodné pro zaměstnance předdůchodového věku (1-3 roky), kterým končí pracovní poměr z organizačních důvodů
 • očkování (Covid 19) – krizová infrastruktura státu – cca 4800 zaměstnanců ČP
 • absence – Covid 19, karanténa, OČR a další důvody celkem 2574 zaměstnanců
 • roční hodnocení zaměstnanců probíhá od 11. 1. do 15. 2. 2021.

 

Příští jednání P KOV formou videokonference i s hosty bude 25. 1. 2021 od 9:30 hodin.

 

zapsala J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, L. Bílá, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B.Mäsiarová, M.Matyková, A. Navrátilová, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal,

I. Feninec, R. Ferenc – hosté