Zápis z mimořádné videokonference P KOV – 10. 8. 2020

Témata jednání:

 • změna otvírací doby pro veřejnost
  • rozvrhy směn – pracovní doba versus otvírací doba
  • projednání se zaměstnanci
  • kritéria pro výběr poštovních poboček (sídlištní pošty apod. – počet operací)
  • kritéria pro stanovení hodin pro veřejnost v sobotu, budoucí zrušení sobotní otvírací doby
  • technologické postupy např. pro ukládání nedoručení zásilek

členové P KOV zašlou související dotazy, které budou předány řediteli DSP M. Štěpánovi

 • FKSP – rozšířené možnosti čerpání v roce 2020,
  • příspěvek pro zaměstnance ve výši 2000 Kč na tuzemskou individuální rekreaci v roce 2020
  • příspěvek na setkání zaměstnanců – zvýšení příspěvku na 750 Kč ze současných 450 Kč na jednoho zaměstnance s účinností od 1. 9. 2020

online hlasování FORMS

 • nerovný přístup v odměňování – rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR – postup P KOV
  • P KOV podporuje rovný přístup v odměňování dlouhodobě, viz zvyšování mezd v rámci stanoveného rozpětí tarifních mezd (min. a max.) pro jednotlivé typové pozice, kdy se dlouhodobě toto rozpětí zmenšuje. Výjimka byla v roce 2019, kdy došlo ke stejnému navýšení mzdy o 10 % pro všechny zaměstnance
  • mzdovou diskriminaci řešíme delší dobu, byly vedeny soudní spory, kdy zaměstnanec se žalobou neuspěl
  • OS ZPTNS poskytne svým členům právní servis dle Řádu poskytování právní pomoci, včetně zastoupení u soudu
  • pro spory v případech nerovného přístupu v odměňování je nezbytné mít dostatečné podklady, aby nebyly vedeny marně

OS a P KOV bude své členy informovat

 

zapsala Jindřiška Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, L. Bílá, V. Filipská, Š. Grochal, B. Mäsiarová, M. Matyková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová, K. Koukal