Zápis z jednání P KOV – videokonference 31. 5. 2021

Témata jednání:

 

 • Světový kongres poštovní odborů (videokonference) – předsedkyně zašle související materiály v písemné podobě
 • rozdělení České pošty na dva samostatné státní podniky – oddělení pobočkové sítě, vč. nemovitého majetku a jejích zaměstnanců, PS bude poskytovat základní poštovní služby
 • návrh Volebního řádu pro volby zástupců zaměstnanců do Dozorčí rady ČP od zaměstnavatele s přímou volbou
 • Covid náklady – 750 milionů korun – stále v řešení, v návaznosti na jejich úhradu je dohodnuta výplata odměn zaměstnancům
 • od 1. 6. 2021 v Katalogu hlavních pracovní činností TP dochází ke změnám v systému TP -– nové, přejmenované a obnovené TP
 • konečná zpráva zaměstnavatele o hromadném propouštění k 1. 2021, hromadné propouštění se po kompromisním dojednání s odbory bude týkat 72 zaměstnanců (původní záměr 130)
 • informace k záměru hromadného propouštění zaslaná na ÚP -snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce, kdy budou pracovní místa zrušena s účinností ke dni 1. 2021 (celkem 302 pracovních pozic, uvedený celkový počet zaměstnanců je 26 685 FTE)
 • projednávání organizačních změn, nutnost dostatku času a podrobného vysvětlení změny organizace práce na všech úrovních
 • Covid – testování pouze formou samotestů, další zmírňování omezení, další nutnost používání ochranných prostředků?
 • Pobočková síť – konzultační a přímý prodej, přiznávání výkonové prémie, rušení PostShopů, přepážky ČEZ
 • Logistika – postupná centralizace – dodejny, doprava do zaměstnání, rušení neobsazených míst, pošta 120 – sociální zázemí a pracovní podmínky, zásilky z Číny, PostServis Praha
 • ekonomika podniku, fluktuace, hodnocení zaměstnanců, atmosféra a velký stres v podniku související s probíhajícími změnami
 • plán konzultačního a přímého prodeje, vyplácení výkonové prémie
 • FKSP – sociální výpomoci pro pošťáky, setkání zaměstnanců, průběh čerpání
 • Prověrky BOZP a kontroly svazových inspektorů bezpečnosti práce, oznámena prověrka SUIP na SPU Malešice
 • odborové otázky a diskuse – snižování pracovních úvazků, absence, čerpání dovolených, prodávání nemovitostí
 • Příprava prezenčních jednání – nutnost osobního kontaktu

 

Informace zaměstnavatele – R. Ferenc

 • hromadné propouštění k 1. 7. 2021 a k 1. 9. 2021 informace ÚP, projednávání
 • zrušení neobsazených 58 pracovních pozic k 1. 6. 2021
 • čerpání FKSP – bude zaslán přehled o čerpání, prozatím mírné čerpání, většinou dětské tábory
 • informace k tiskové konferenci Ministerstva vnitra dne 21. 5. 2021, za účasti ministra vnitra J. Hamáčka a generálního ředitele České pošty Knapa, kde byla představena koncepce České pošty, nové uspořádání, kdy vzniknou oddělením pobočkové sítě dva samostatné státní podniky. Návrhem se bude zabývat pracovní komise složená ze zástupců MV, MPO, ČP a dalších přizvaných odborníků
 • společné jednání zaměstnavatele s odbory – 10. 6. 2021 formou videokonference

 

P KOV má zásadní výhradu ke způsobu projednávání organizačních změn. Předložené organizační změny k projednávání v regionech jsou odborům zasílány často na poslední chvíli, a tak zástupci odborů mají minimální dobu k vyjádření se k připravovaným změnám, nejsou dostatečně informováni o změnách organizace práce, a tak je takřka nemožné zodpovědně projednat připravované změny.

Není přijatelné projednávat změny takového rozsahu bez dostatku informací a předjímat výsledek projednávání.

 

 

Příští jednání P KOV formou videokonference bude 14.6. 2021 od 9:30 hodin.

 

zapsala J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, L. Bílá, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, B. Mäsiarová, M.Matyková, R.Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová

R. Ferenc – host