Zápis z jednání P KOV – videokonference 29. 4. 2024

Témata jednání:

Aktuality

 • V pondělí 15. 4. 2024 proběhla Rada ČMKOS, forma protestních akcí proti změnám zákoníku práce a důchodové reformě. Poslanecká sněmovna – účast na galerii při projednávání novely zákoníku práce – transpozice směrnice EU o minimální mzdě a podpoře kolektivního vyjednávání. Protestní akce na Malostranském náměstí a další aktivity.
 • ČMKOS prodloužila termín zaslání Petice proti výpovědi bez udání důvodů do 15. 5. 2024, 22. 5. 2024 by měla být petice předána Petičnímu výboru.
 • ČMKOS má nový web, kde se členové ČMKOS mohou přihlásit k odběru novinek a aktualit.
 • Informace o pracovních úrazech: za první tři měsíce roku 2024 bylo 136 pracovních úrazů. Pokud by počet pracovních úrazů stoupal, opětovně budeme upozorňovat na potřebu správného nastavení personálních kapacit. Při přetěžování zaměstnanců se zvyšuje riziko pracovních úrazů.
 • Provozní kontroly – systém kontrol by měl být všude stejný.
 • Organizační změna k 1. 8. 2024 – především rušení pracovních míst operátor v logistice vzhledem k plnému zprovoznění DSPU Mošnov. Část zaměstnanců z Ostravy přejde do Mošnova, celkem je rušeno 82 pracovních míst.
 • Podnět k řešení nevhodného chování vedoucí Call centra v Ostravě – při přípravě transformace a dělení zaměstnanců.

Informace z regionů

 • Zaměstnancům je předkládána změna pracovní smlouvy, ve které se mění místo pravidelného pracoviště. Tím by zaměstnanci mohli přijít o cestovní náhrady při přemístění jejich pracoviště.
 • Nedostatečně nastavená pravidla při vracení dopisů se zeleným pruhem z poštovní pobočky na listovní dodejnu po uplynutí úložní lhůty. V případě reklamace není vrácení zásilky prokazatelné a zaměstnanci je předepsána náhrada škody. Předložíme zaměstnavateli návrh na doplnění či změnu provozních předpisů, aby předání bylo prokazatelně evidované.
 • Nedostatečné personální kapacity v regionech, velká fluktuace. Především je stále nedostatek listovních doručovatelů. Systém METIS – naplánované okrsky potřebují zásahy s místní znalostí, provozně zatím nevyhovující.
 • Fond vedoucího by byl vhodný nástroj pro odměňování pro aktivní zaměstnance.
 • Kladné ohlasy na Aktiv České pošty. Důležité informace k transformaci, budoucnosti ČP.
 • Výjezdní zasedání KOV Praha a KOV SČ.
 • Konzultační prodej – obrovský tlak na zaměstnance na plnění plánu. Neustálá hlášení, porady
 • V Praze proběhlo několik změn, nový vedoucí oblastní pošty Praha 10, PS má kritický nedostatek zaměstnanců – neobsazených míst.
 • Úprava hodin pro veřejnost od 1. 5. na Hlavní poště v Jindřišské ulici. Ruší se noční provoz. Otvírací doba pondělí až pátek 6–22 hodin, sobota do 18 hodin a neděle zavřeno. Noční hodiny nebyly vytížené. Nedošlo k rušení pracovních míst.
 • Velikosti u stejnokrojů neodpovídají, jsou podstatně menší. Materiál vyhovuje.
 • Zajištění pracovních podmínek na pracovišti v mezinárodním provozu, kde jsou v letních měsících abnormální teploty – větrání zajištěno velkokapacitními ventilátory, tři nové, automatické světlíky, pitný režim zajišťují sodobary a zaměstnanci budou mít každou hodinu desetiminutové přestávky, obdobně jako v loňském roce.
 • V mezinárodním provozu dostávají zaměstnanci rozvrh směn půl roku dopředu, zaměstnanec tedy dostatečně dlouho ví, kdy bude mít volno a kdy má pracovní směnu.
 • Na centrále se hledají další úspory.
 • SPÚ budou vybavena malými třídícími stroji (po dosloužení stávající techniky), velkokapacitní třídící linky budou v Praze a v Mošnově.
 • Stabilizace řidičů nad 3,5 t.
 • COOHC – Olomouc, plánovaná centralizace.
 • Setkání s manažerkou kontaktní sítě paní Baškovou, která má na starosti Severní Moravu.
 • Je domluvena schůzka s Hanou Vítovskou, manažerkou kontaktní sítě JM.
 • Problém s cestovními náhradami po změně legislativy, nejsou k dispozici ve fyzické podobě velké technické průkazy, kde je udávána spotřeba.

 

Informace zaměstnavatele – Václav Hejkal a Rafael Ferenc

Václav Hejkal

 • Organizační změna od 1. 5. 2024 v úseku lidských zdrojů, byl převeden útvar ekonomická podpora HR do divize úseku finance, HR Balíkovna O. Pívalová, HR Kontaktní síť J. Žížalová, HR Pobočková síť J. Dybová
 • V pátek byla odeslána informace o záměru hromadného propouštění k 1. 8. 2024 z důvodu centralizace. Máme informaci, že do Mošnova přejde zhruba polovina zaměstnanců z Ostravy. Problematické nabírání nových zaměstnanců – velká konkurence.
 • Divize Balíkovna dokončuje přípravu na transformaci a optimalizuje náklady.

Rafael Ferenc

 • Celopodnikové jednání se zaměstnavatelem předběžný termín 12. 6. 2024.
 • Průběžné čerpání FKSP- čerpání probíhá standardně.

P KOV

 • Nebyla ještě dodána organizační struktura podniku k 1. 5. 2024.
 • Typové pozice IT technik junior na IT technik senior – vykonávají stejnou práci, je mezi těmito pozicemi velký rozdíl ve mzdě. Žádáme o urychlené řešení.
 • Podnět pro zaměstnavatele: pokud řidič omylem natankuje prémiové palivo a použije soukromou věrnostní kartu není mu palivo proplaceno. Pokud natankuje běžné palivo a použije věrnostní kartu, načtení věrnostní karty se neřeší a palivo je mu proplaceno. Jedná se o metodický pokyn 4/2020. Žádáme o nápravu, aby i v tomto případě dostal zaměstnanec úhradu v ceně běžného paliva.
 • Rozdělení stejnokrojů pro doručovatele jednotlivých dodejen, stejnokrojů není dostatek. Žádáme, aby byli vybaveni všichni zaměstnanci na jednotlivých dodejnách.
 • Jak postupovat při proplácení jízdného, pokud má zaměstnanec soukromou předplacenou jízdenku? Do cestovního příkazu bez lístku s cenou běžného jízdného. Cestovní lístek se nedokládá.

Různé

 • Portál Odbory Plus nabízí volné kapacity na pobyt v Karlových varech, ale při dotazu hotel hlásí naplněné kapacity. Pro řešení problému vznést dotaz přímo na Odbory Plus a popsat zkušenost a požádat o podporu.
 • Slevy na ubytování pro členy OS ZPTNS v Hotelu Olšanka.
 • Časopis Echo – možnost zaslání černobílé formy vhodné pro tisk.
 • Prosíme o příspěvky do časopisu, články, fotky.
 • 19. – 20. 6. 2024 proběhne setkání se slovenskými kolegy v Hodoníně.

 

Příští jednání P KOV České pošty se uskuteční dne 22.–23. května 2024 v hotelu Olšanka.

 

Zapsala: J. Koukolová

Ověřila: J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, P. Koudelka, M. Matonohová, M.Matyková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a J. Koukolová

Omluveni:

L. Bílá, R. Grošková, B. Mäsiarová, A. Navrátilová, Z. Svrčinová

Hosté

Václav Hejkal, Rafael Ferenc