Zápis z jednání P KOV – videokonference 17. 5. 2021

Témata jednání:

 • informace o pracovních úrazech za duben 2021 (364 případů za období 1-4/2021, nejvíce v kategorii doručovatelů)
 • informace zaměstnavatele o plánu prodeje 2021 – na základě žádosti P KOV
 • přehled čerpání FKSP za I. Q 2021 a vč. rozkladu čerpání
 • personální změny ve vedení některých regionů v divizi logistika k dni 5. 5. 2021
 • čtvrtletní reporty za oblast odměňování
 • připravované změny v systému TP od 1. 6. 2021 – nové, přejmenované a obnovené TP
 • kolektivní vyjednávání – stále není odezva od všech odborových subjektů, snad bude po rozvolnění lepší komunikace
 • kontroly SI BOZP – inspektoři jsou pravidelně testováni a již provádějí kontrolní činnost
 • očkování zaměstnanců
 • informace z DR České pošty – personální plán, vyplacené odstupné a odchodné, čerpání dovolených, hodnocení zaměstnanců za rok 2020, program ANTIVIRUS …
 • zamítnutí všech stížnosti odborových organizací Ústavním soudem – volby do dozorčí rady (P. Pohl a E. Dvorský) a čerpání FKSP (P. Pohl a F. Janovský) – Ústavní soud neshledal žádné porušení ústavních práv zmíněných odborových organizací
 • odborové otázky a diskuze – prověrky BOZP v regionech, projednávání organizačních změn v regionech, snižování pracovních úvazků, čerpání dovolených, prodávání nemovitostí, plán konzultačního prodeje a vyhodnocování aktivit pro přiznání výkonové prémie, rušení PostShopů, přepážky ČEZ, mobilní pošta, střídači specializovaných přepážek

 

LOGISTIKA – P KOV diskutuje s vedením o organizaci a podmínkách práce, možnosti dopravy apod.

 • centralizace – dodejny, doprava do zaměstnání, zajištění provozu – převody pracovních míst v rámci sjednaného místa výkonu práce – pracovněprávní poradenství pro naše členy
 • převod organizačních jednotek Depo Liberec 70, Depo Mladá Boleslav 70, Depo Turnov 70 pod řízení Regionu Praha – od 1.6.2021
 • stěhování pracovišť

 

Pobočková síť

Miroslav Štěpán zodpověděl naše dotazy

 

Organizační karta pošty – unifikační proces

Karta pošty je nástroj, jak efektivně organizovat práci na pobočkách a znamená v konečném důsledku usnadnění řízení pro vedoucí, např. počet otevřených přepážek a zákaznická křivka (vstupní data). Cílem je optimální rozložení personálních kapacit, slouží jako podklad pro změny organizace práce. Je to dynamický nástroj, který se bude průběžně využívat při řízení, pokračování unifikačního procesu v rámci celé republiky.

Pro P KOV je přislíben „webinář“, kde bude systém představen (cca koncem června 2021).

 

Slučování pošt, včetně oblastních pošt, případně regionů

Regiony se nebudou slučovat, případný ekonomický efekt by v tuto dobu nebyl významný.

Slučování oblastních pošt není žádoucí, větší celky by nebyly „uřiditelné“ v současné koncepci oblastní pošty. Není takové systémové zadání.

Slučování městských pošt či přesun poboček (např. Hradec Králové, Kroměříž) – tam kde to dává nejen ekonomický smysl. Spolupráce s místní samosprávou. Česká pošta musí ctít legislativu, nařízení vlády o počtu 3 200 poštovních poboček. Ne vždy to znamená rušení pracovních pozic.

 

Zkracování úvazků v návaznosti na otvírací dobu poboček

Pracovní úvazek by měl odpovídat otevírací době poštovní pobočky a době pro nutné související činnosti. Při zkrácení pracovního úvazku dochází k poměrnému snížení mzdy.

 

Mobilní pošta – záměry, budoucí využití

Během karanténních opatření spustila ČP mobilní pošty na Trutnovsku, Chebsku a Sokolovsku, od května v Libereckém kraji a na Vysočině. Je to služba pro obce, aby byla občanům zajištěna dostupnost poštovních služeb a zároveň se tak propagují poštovní služby.

 

Využití PostShopů, případné rušení PostShopů

Provoz PostShopů (90) je většinou nerentabilní. Postupně se ruší. Hledá se řešení, jak doplňkový sortiment nabízet zákazníkům, v evropských poštách je přístupný v rámci poboček, ale je zde řada problémů (zabezpečení zboží, hmotná zodpovědnost). Není cílem propustit zaměstnance, mohou najít uplatnění jako „pracovník přepážky“, což mají většinově v pracovní smlouvě. Připravují se přepážky pro ČEZ, rozhodnutí padne do konce května. Pak by do 1. 8. 2021 museli být zaměstnanci proškoleni.

 

Dopady elektronizace a většího využití datových schránek na listovní poštu

Listovní služba dlouhodobě klesá, sice roste počet uživatelů datových schránek, ale to nekompenzuje propad výnosů z LZ.

 

Prodej budov

Dochází ke stěhování i z důvodu prodeje budov. Tuto oblast má na starost správa majetku. Pobočková síť tento proces neblokuje, ale požaduje od správy majetku adekvátní prostory.

 

Další připomínky:

úklid na poštách – nedostatečný a je to velice špatná vizitka České pošty

rozvrhy směn – bezkontaktní předávání uzávěr není přípustné, nutné změnit rozvrhy směn

 

 

Informace zaměstnavatele

I. Feninec

 • od 24. května přestane ČP využívat služeb smluvních partnerů v oblasti zajišťování testování, zaměstnanci budou využívat pouze samotesty
 • od 24. 5. 2021 je zahájen provoz RZ Moravec – uživatelé se musí prokázat negativním testem
 • školení ČSOB – postupováno dle nařízení vlády, dodržování bezpečnostních předpisů, max. 10 osob
 • dochází k rozvolňování, postupný přechod do běžného procesu, na pracovištích se budou zaměstnanci střídat, home office bude opět spíše benefit
 • očkování (COVID 19) zaměstnanců ČP – nyní zaměstnanci v rámci krizové infrastruktury, též se řeší očkování pro zaměstnance, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky
 • čerpání dovolené
 • organizační změny budou s odbory projednány včas a v případě dopadu do zaměstnanosti bude zaměstnavatel informovat Úřad práce, projednávání především na regionální úrovni
 • aktualizovaný návrh KS – nemáme od odborů stanovisko k revizi KS
 • společné jednání zaměstnavatele s odbory – 10. 6. 2021 formou videokonference
 • žádost o úhradu COVID-Nákladů státem – stále u ministra obchodu a průmyslu K. Havlíčka
 • FKSP a společná setkání zaměstnanců – minimální limit 3 tis. Kč na akci po přechodnou dobu ponechán
 • od května 2021 v ČP budou probíhat kontroly dodržování léčebného režimu při pracovní neschopnosti v prvních 14 dnech
 • absence zaměstnanců poklesly

 

 

 • P KOV žádá, aby zaměstnavatel informoval zaměstnance o žádostech přednostního očkování pro zaměstnance ve styku se zákazníky
 • P KOV žádá, aby zaměstnavatel při v případech zkracování pracovních úvazků zaměstnanců, využil maximálně kvalifikaci a schopností zaměstnanců a umožnil jim v případě jejich zájmu pracovat i na jiných pobočkách, aby se jim dramaticky nesnížila životní úroveň.

 

 

Příští jednání P KOV formou videokonference bude 31. 5. 2021 od 9:30 hodin.

zapsala J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, B. Mäsiarová, M.Matyková, M. Roháčková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V.Trägerová, K. Koukal

M. Štěpán, I. Feninec, R. Ferenc – hosté