Zápis z jednání P KOV – videokonference 12. 4. 2021

Témata jednání:

 • webinář 31. 3. 2021- plán pracovní doby a čerpání a plánování dovolené, podnět pro plánovanou aplikaci – včlenění schvalování odbory
 • jednání dne 7. 2021 mezi zástupci ČP a zástupci odborových organizací
 • informace o organizační změně v divizi Logistika od 1. 5. 2021, tj. rušení a zřízení organizačních jednotek, přejmenování, převod a nově zřízení dispečinků dopravy ve všech regionech, oddělení údržby technologií (PH, PM, BM, OV, OL) a specializovaný útvar Mezinárodní pošta – zaslaná informace je nepřehledná, P KOV žádá o bližší vysvětlení, jakým způsobem změna zasahuje do zaměstnanosti
 • SPU Malešice – náhlé absence zaměstnanců ohrozily provoz, muselo být využito agenturních zaměstnanců, 29. 3. 2021 v Malešicích proběhlo jednání M. Kmenta a středního managmentu, nutnost změny organizace práce, změny pracovních procesů a zejména zlepšení vnitřní komunikace
 • testování COVID-19 – pravidelně v regionech probíhá
 • vliv COVIDu-19 a některá omezení s tím související – situace se lepší, lidé se postupně vrací na pracoviště, v některých regionech jsou stále absence problémem
 • Sčítání lidu, domů a bytů – možnost vyplnění on-line elektronického formuláře do 11. 5. 2021, listinné podání možné v termínu od 17. 4. – 11. 5. 2021 mají na starost sčítací komisaři
 • plán konzultačního i přímého prodeje v jednotlivých regionech, výplata bonusů
 • návrh KS, zpracovali jsme podklad pro jednání odborů, dosud nemáme reakci od všech
 • Statut ČMKOS – OS ZPTNS zaslal připomínku týkající se demokratických principů v kolektivním vyjednávání
 • FKSP a projednávání v regionech – společná setkání zaměstnanců
 • informace z DR České pošty
 • časopis PTN ECHO – aktualizovat adresy pro distribuci časopisu
 • odborové otázky – členská základna, členské příspěvky, přípravy na prověrky BOZP v jednotlivých regionech, rozvrhy práce a proplácení přesčasů, řešení škodních událostí
 • jednání Zastupitelstva OS ZPTNS 15. 4. 2021 od 17 hodin – videokonference + per rollam hlasování.

Informace zaměstnavatele

 • většina informací byla sdělena na jednání 4. 2021 mezi zástupci ČP a zástupci odborových organizací
 • organizační změna v DL k 1. 5. 2021
 • záloha na bonusy ve výši 30% u SM – dnes se bude projednávat na PV ČP
 • testování zaměstnanců a evidence o testování probíhá 1x týdně, ČP má dostatek samotestů a firem, které provádějí testování zaměstnanců. Ochranné pomůcky pro zaměstnance jsou k dispozici
 • SPU Malešice – je třeba zlepšit mezilidské vztahy, připravuje se změna organizace práce.

 

Příští jednání P KOV formou videokonference bude 26. 4. 2021 od 9:30 hodin.

 

zapsala V. Trägerová

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, L. Bílá, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M.Matyková, M. Roháčková, R. Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V.Trägerová, K. Koukal

I. Feninec, R. Ferenc, J. Roth – hosté