Zápis z jednání P KOV – 29. 8. 2022

Program jednání

 

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé

 

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • výběrové řízení na pozici generálního ředitele České pošty – zatím nebylo vypsáno
 • otevřený dopis ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi – bez odezvy ze strany ministerstva. Schůzka J. Budweiserové s ministrem začátkem září
 • návrh úpravy § 24 odst. 2 Zákoníku práce – ČMKOS se nyní zabývá, je i podpora zaměstnavatelů
 • setkání ministra M. Jurečka s J. Středulou 21. 6. ve Strakově akademii. ČMKOS navrhuje novou minimální mzdu ve výši 18 200 Kč
 • Covid-náklady představují pro ČP nyní cca 1 miliardu Kč – stále se žádost řeší, stále tedy chybí peníze pro lidi
 • notifikace ČNUS pro roky 2018 až 2022 – Evropská komise vydala 25. 7. rozhodnutí o vyplacení kompenzace za poskytování univerzální služby České poště. Na základě ukončené notifikace proběhne 7. 9. 2022 společné jednání se zaměstnavatelem o mzdách, P KOV navrhuje navýšení tarifních mezd o 10 %
 • výkonová prémie – žádost generálnímu řediteli o výplatu výkonové prémie zaměstnancům v plné výši, jednání s R. Knapem, M. Štěpánem a P. Ryvolou
 • strategie ČP není schválena DR ČP, schválila ji předchozí DR – na strategii ČP se stále pracuje
 • organizační změny v České poště a oznámení ÚP o hromadném propouštění k 1. 12. 2022 – celkem 287 pracovních pozic
 • iniciativa ROVNÁ MZDA – prozatím žádná předžalobní výzva, jedná se pravděpodobně o podnikatelský záměr. Je třeba zdůraznit, že naši členové mají právní servis zdarma
 • změna kalendářů pracovní doby k 1. 9. 2022 – týká se 37 míst Konzultant péče o zákazníky a 18 míst Specialista prodeje ČEZ.

Kolektivní vyjednávání

 • společný návrh KS pro zachování stávajících benefitů a pracovních podmínek v rámci všech odborových subjektů není dohodnut, dva subjekty doposud nereagovaly
 1. Informace z regionů
 • velké problémy na poště 56 – Balíkovna (býv. Pošta 120) – ČP prodala budovu pobočky v Plzeňské ulici firmě P Operations. Probíhá zde rekonstrukce, hromadí se špína ze stavebních prací, je to podnět pro Inspektorát práce a Hygienickou stanici
 • informace o slučování základních organizací (ZO Příbram, ZO Vsetín)
 • logistický areál ČP v Mošnově – je malý zájem ze strany stávajících zaměstnanců o práci v tomto novém logistickém centru z důvodu problematické dopravy na pracoviště.
 1. Informace od zaměstnavatele a diskuze

M. Štěpán a P. Ryvola – odpovědi na dotazy a připomínky zaslané P KOV týkající se

 • organizačních změn v PS – rušení neobsazených míst, zrušení pokladníků a zaměstnanců vnitřní služby
 • zajištění provozních činnosti za nedostatečného personálního zázemí a kvalita poskytovaných služeb, šoupací model, sobotní hodiny pro veřejnost, otázka Czech Pointu, remitendy, jednokoňky a hmotná odpovědnost zaměstnanců při dodržování předpisů, hmotnost balíků na jednokoňkách a další
 • otázka výkonové prémie a odměňování zaměstnanců

R. Ferenc – informace o personálních změnách v České poště, organizační změny, FKSP a další

 • od 1. 9. 2022 novou ředitelkou LZ se stala Z. Klírová
 • odchod ředitele Logistiky M. Kmenta – novým šéfem Logistiky jmenován O. Vytiska
 • k 30. 9. 2022 končí B. Smutná, nahradit má ……..
 • 9. 2022 – společné jednání o mzdách za přítomnosti Z. Klírové, účast potvrdil i generální ředitel R. Knap
 • organizační změna k 1. 12. 2022 – z celkem 287 zrušených pracovních pozic je 230 míst řidičů
 • čerpání FKSP k 31. 07. 2022 – položky rozpočtu se průběžně čerpají
 • rozšíření výhod pro zaměstnance z FKSP, očekává se navýšení NH stravenky
 • akce „Milostivé léto“ – zaměstnavatel předává kontakt zaměstnancům na organizaci Člověk v tísni. Pozor, vztahuje se pouze ne exekuce, nikoliv na insolvenci
 • vyhodnocování kritérií pro výkonovou prémii – od 1. 8. 2022 se automatický formulář pro vyhodnocení nebude používat
 • evidence vnitřních předpisů – rozhodnutí se neevidují v registru, dostávají ho pouze vedoucí, kterých se týká.
 1. Různé
 • příprava VII. Sjezdu OS ZPTNS – zaslat J. Budweiserová ev. připomínky k základním dokumentům, které byly již odeslány na ZO svazu, s termínem zaslání do 31. 8. 2022
 • 9. 2022 – manifestační mítink pořádaný ČMKOS, sdělit přibližné počty účastníků
 • 9. 2022 – jednání o mzdách se zaměstnavatelem dne
 • 15. 9. 2022 – jednání Rady OS ZPTNS
 • 16. 9. 2022 – jednání RK OS ZPTNS

Příští jednání P KOV se uskuteční 26. 9. 2022 v hotelu Olšanka.

 

Zapsala V. Trägerová

Ověřila J. Budweiserová

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Filipská, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, M. Matyková, A. Navrátilová, M.Roháčková, R.Stehlíková, Z. Svrčinová, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová

Omluveni: Š. Alexová, V. Beneš, L. Bílá a B. Mäsiarová,

Hosté: Miroslav Štěpán, Pavel Ryvola a Rafael Ferenc