Zápis z jednání P KOV – 28. 11. 2022

Program jednání

 

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé.

 

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • Rekapitulace VII. Sjezdu OS ZPTNS, schválené dokumenty, fotografie ze sjezdu budou rozeslány všem delegátům
 • Prohlášení VII. Sjezdu Odborového svazu poštovních telekomunikačních a novinových služeb – výzva k Vládě České republiky, PS PČR a Senátu PČR, aby se vážně zabývaly podmínkami veřejných poštovních služeb a situací České pošty
 • Petice za zachování veřejné poštovní služby – již cca 20 000 podpisů
 • Otevřený dopis ministrovi Rakušanovi je bez odezvy, pomoc slíbil, ale žádnou zatím neposlal
 • Dozorčí rada ČP se zabývá strategií pošty – není schválená, finanční plán není hotov
 • Organizační změny v USMSI a DL – nedochází k dopadu do zaměstnanosti
 • Hromadné propouštění k 1. 1. 2023 – 39 zaměstnanců (namísto původních 60), organizační změny u České pošty stále probíhají, nyní má ČP 23 062 zaměstnanců.
 1. Informace z regionů
 • Nedodržování podmínek ze strany CS Cargo
 • Nadále problémy s agenturními zaměstnanci
 • Díky šoupacímu systému vznikají velké problémy s nastavením jízdních řádů kurzů, zejména v případech, pokud je otevřeno do 18:00 a kurz odjede již v 15:30
 • Škodní komise – nadále chybí nastavení jednotného systému v této oblasti.
 1. Informace od zaměstnavatele a diskuze

Ing. Oldřich Vytiska:

 • Příští rok bude pro Českou poštu obtížný, nutnost úspor ve všech oblastech, nebudou finance na investice, na mzdy, vše navíc komplikuje zákon DEPO vstupující v účinnost od 1. 2. 2023
 • Tento zákon pro ČP představuje „tlak“ na snížení počtu cca 1000-1100 doručovatelů, nižší výnosy pro ČP
 • Agenturní zaměstnanci – tuto činnost lze charakterizovat jako služby, omezí se jejich počet, dojde k úspoře peněz, neboť byli dražší než naši zaměstnanci
 • Vytvoření nového kmene zaměstnanců – kmen základních zaměstnanců + dohodáři + agenturní zaměstnanci
 • Letošní pokles balíků za prvních osm měsíců byl 8-10 %, od září prudký nárůst
 • Česká pošta řeší problémy v souvislosti s majetkem a budovami, které používá. Pokud je ČP v nájmu, je to velmi drahé, proto se musí slučovat zejména větší celky. Největší problém představuje Praha 1, Jindřišská ul.
 • Operátor v logistice a operátor ve vnitřních službách – náplň práce není totožná, operátoři ve vnitřních službách mají místní zkušenosti, chápou systém, což je pro firmu bezesporu výhoda, tedy by se jim měla zvýšit ze 4. na 5. třídu. Mají větší zodpovědnost než operátor v logistice
 • Outsourcing v dopravě nad 3,5 t má vést ke snížení nákladů – pokud budou dobří dispečeři, dobře naplánují, nemělo by docházet k časovým prodlevám automobilů. Pokud dobře naplánujeme, může to být až 50 % úspora. Zatím se jezdí podle starého rozpisu, starého jízdního řádu. Nutno potřeby plánovat podle hmoty
 • Je také velký problém nedostatek lidí, zejména v příhraničních oblastech, kde mají možnost vyhledat si lépe placenou práci v sousedních státech. Bohužel nejsou peníze na motivaci zaměstnanců
 • Potřeba zvětšit okruh motorizovaných doručovatelů
 • Firma se bude zabývat připomínkou ze strany P KOV týkající se pochůzek, kdy vzdálenost rajónů je 13-14 km, ale dokonce i 16 km. Bude přepočítáno a stanoveno, jak pracovat s těmito faktory
 • Bude zavedena 1 norma, předávání přes depa, svozy hotovosti – tento projekt se spustí začátkem příštího roku
 • Budou se přepočítávat provozní zálohy, odpadne tak spousta zbytečných svozů. Odpadnou též externí svozy hotovosti
 • Budou se řešit limity, schrány, stojany a další a další

Mgr. Rafael Ferenc:

 • FKSP – kapitola setkávání zaměstnanců se zvýšila, průběžně se čerpá. Termín uzavření žádostí o realizaci těchto akcí je 13. 12. 2022
 • Poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům – zaměstnavatel není schopen situaci žadatelů přezkoumat, tedy nebude nic vypláceno, pouze jen v několika málo výjimečných případech se vyplatily z prostředků Nadace
 • P KOV se domnívá, že by zaměstnanci, kteří si po sociální výpomoc požádali, měli dostat zpětnou informaci, a jestli bylo přiznáno, či bylo zamítnuto. Zaměstnavatel prověří, zda se takto postupuje
 • Odměňování balíkových zaměstnanců v logistice – zatím není jisté, kdy se celý systém spustí
 • Problematiku škodní komise jsme zatím neřešili, zabývali jsme se mzdami
 • Společné projednávání návrhu rozpočtu a čerpání FKSP pro rok 2023– dne 30.11. 2022
 • Společné projednávání návrhu o mzdách pro rok 2023 – dne 14.12. 2022.
 1. Různé
 • Na příštím jednání schválení veškerých dokumentů P KOV České pošty, volba předsedy/předsedkyně P KOV
 • Úprava změny názvu Podnikový koordinační odborový výbor České pošty, s.p. OS ZPTNS – bez dodatku OS ZPTNS
 • Doplnit a upravit změny adres pro distribuci časopisu PTN ECHO
 • Dojednat společný návrh pro vydávání časopisu PTN ECHO v roce 2023 a dalších let (digitální forma, snížit počet výtisků, event, zvýšení ceny pro předplatitele apod.)
 • Předsedkyně P KOV připraví pro členy materiál „výhody členství“

 

 

Příští jednání P KOV je 19. 12. 2022 v hotelu Olšanka.

 

Zapsala: V. Trägerová

Ověřila:   J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, Š. Alexová, V. Beneš, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, B. Mäsiarová, M. Matyková, A. Navrátilová, R.Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník a V. Trägerová

Omluveni: L. Bílá, V. Filipská, Z. Svrčinová, M. Roháčková

Hosté: Ing. Ondřej Vytiska, Mgr. Bc. Ferenc Rafael