Zápis z jednání P KOV – 27. 11. 2023

Program jednání:

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé

1. Odborové otázky

Aktuality

 • 10. 2023 proběhlo v Poslanecké sněmovně ČR jednání u Kulatého stolu pořádané ministrem vnitra Vítem Rakušanem k transformaci České pošty. Ten v závěru jednání oznámil, že bude vypsáno výběrové řízení na nového generálního ředitele ČP. Implementační plán transformace ČP představil pověřený zástupce generálního ředitele ČP Miroslav Štěpán, k Pobočková síti pošty se vyjádřila Martina Ivanová, k Balíkovně Lukáš Rampas, Ondřej Škorpil představil postupy ve financování a majetku ČP
 • Nově vzniklý útvar komunikace od 1. září 2023 řídí Jan Hainz. Jeho úkolem je připravit novou podobu komunikace České pošty a Balíkovny s ohledem na probíhající transformaci včetně interní komunikace. Informace o transformaci jsou uvedené na intranetu, zde se zaměstnavatel snaží vysvětlit jednotlivé kroky transformace
 • 11. 2023 proběhne v hotelu Olšanka setkání 300 zástupců středního managmentu s vedením firmy, aby získali informace o transformaci pošty a mohli je dále předávat svým podřízeným
 • Organizační a personální změny v Logistice – působnost ukončil O. Vytiska, T. Kubina a M. Novák. Provozním ředitelem Balíkovny byl jmenován Vít Bukvic, který je zároveň pověřen řízením divize Logistika, řízením nově vzniklé kontaktní sítě je jmenována Silvie Mandlová
 • Konečná zpráva Úřadu práce k hromadnému propouštění k 1. 1. 2024 – zrušení míst techniků IT, obchodníků a referentů, automechaniků, údržbářů a řídících pozic středního managementu. Opět je nutné zmínit nevhodný způsob předávání výpovědí v centrálně řízených jednotkách, kdy v některých případech musí zaměstnanec přijet pro výpověď např. z jižních Čech přijet do Prahy
 • Zaměstnavatel zaslal čerpání FKSP za období 1–10/2023. K tomu se váže diskuse k benefitům pro příští rok vzhledem k legislativním dopadům vládního konsolidačního balíčku na tvorbu FKSP – příděl je snížen na polovinu finančních prostředků a 50 % těchto prostředků musí být vynaloženo na zajištění ve stáří. Po diskusi vznikl návrh na zachování sociálních výpomocí a půjček, příspěvku na rekreaci zaměstnanců a příspěvku na dětské tábory. Prioritou by mělo rozhodně být zachování darů za pracovní výročí, je to jedna z mála forem ocenění zaměstnancům, kteří dlouhodobě pracují u České pošty. Vzhledem k omezenému rozpočtu musí dojít ke snížení příspěvku na stravenky
 • Den protestů za lepší budoucnost ČR – Protestní akce ČMKOS a výstražné stávky. Dnes, 27. 11. 2023, je také demonstrace na Palachově náměstí s pochodem na Malostranské náměstí, které se účastníme.
 1. Informace z regionů
 • Paní Silvie Mandlová, jmenovaná řízením nově vzniklé kontaktní sítě, objíždí všechny provozy, komunikuje s podřízenými a velice se zajímá, jak provoz skutečně funguje
 • Výpovědi ze strany zaměstnavatele – zrušená pozice obchodního zástupce z jižních Čech, pro výpověď si musel dojet sám do Prahy.
 • Nevhodně nastylizované dopisy pro ženy na mateřské dovolené, kde je jim oznámeno zrušení pracovní pozice a nabídnuto, aby si vybraly buď dohodu o ukončení pracovního poměru, nebo výpověď, což je v rozporu se zákoníkem práce.
 1. Informace od zaměstnavatele: Ondřej Škorpil, ing. Václav Hejkal. Mgr. Rafael Ferenc
 • Česká pošta době realizuje prodej zbytných nemovitostí a zároveň maximální využití zbylých nemovitostí, pokračuje zajišťování úvěrů pro svoji činnost, překlenovací úvěry pro zajištění cash flow, úsporná opatření
 • Pošta letos očekává ztrátu cca 910 mil. Kč, původně pro rok 2023 byla předpokládána provozní ztráta 1,5 miliardy Kč
 • Notifikace Evropské komise ČNUS pro roky 2023/2024 – v Bruselu se vše trochu zpozdilo, v roce 2024 budou tři platby (3x 750 mil. Kč). Tyto finance budou použity z velké části na splacení provozních úvěrů
 • Připravují se parametry poštovní licence pro vyhlášení výběrového řízení ČTÚ na pětileté období od roku 2025, (Rada ČTÚ udělila ČP poštovní licenci pro období od 1. 1. 2023 do 31.12. 2024, pošta se přihlásila jako jediný zájemce)
 • Česká pošta se v rámci transformačního procesu k 1. 1. 2025 rozdělí na dvě samostatné firmy. Výsledkem transformace má být státní podnik Česká pošta, která bude poskytovat základní služby dle poštovní licence (včetně doručování listovních zásilek) – pobočková a kontaktní síť, a také komerční a finanční služby. Logistická část „Balíkovna“ se bude transformovat na akciovou společnost poskytující logistické a balíkové služby.
 • Připravovaný zákon o transformaci ČP má také nastavit na přechodnou dobu vztahy mezi Českou poštou a Balíkovnou, předpokládá se tříleté období, pak se bude muset postupovat dle zákona o veřejných zakázkách
 • Veškeré změny, které probíhají a proběhnou, mají jediný cíl připravit Českou poštu aBalíkovnu na samostatné fungování.
 • V Balíkovně bude přibližně jedna třetina ze současného počtu zaměstnanců
 • Součástí transformace ČP bude od roku 2024 rozšíření agendy o některé služby pro stát. Pošta by měla být kontaktním místem a zprostředkovávat digitální komunikaci se státem a jeho institucemi pro občany, kterým není digitální komunikace dostupná. Jednání o spolupráci se vedou s MPSV a dalšími ministerstvy, zdravotními pojišťovnami apod.
 • Mzdy pro zaměstnance v roce 2024 – konstatujeme, že k 1. 4. 2024 budou navýšeny, vše ale závisí na ekonomické situaci a jednání se sociálními partnery
 • Společné jednání odborů se zaměstnavatelem se uskuteční dne 6. prosince 2023, kde bude hlavním tématem FKSP a mzdy pro rok 2024
 • Termín doručení faktur za individuální rekreaci s příspěvkem z FKSP je do 31. 12. 2023.

Reakce P KOV:

 • Projednávání organizačních změn je neuspokojivé pro odbory. Chybí dostatečné vysvětlení změny organizace práce, bývá předložen pouze seznam zrušených typových pozic. Je třeba ze strany zaměstnavatele přistupovat k projednávání s dostatečným respektem k závažnosti situace, dotčeným zaměstnancům a k sociálním partnerům
 • V regionech je nadále problém s listovními doručovateli, kdy je málo lidí, jsou nedostatečně nastaveny personální kapacity, a ještě je mnoho neobsazených míst. Listovní zásilky oproti předpokladům nemají pokles, zátěže listovních doručovatelů jsou extrémní, což dokládá velký nárůst práce přesčas. Nízké mzdy a velké zátěže jsou důvodem odchodu dlouholetých zaměstnanců a nové je za těchto podmínek těžké získat. Bylo by na místě dát zaměstnancům mimořádnou odměnu za vánoční provoz
 • Nárůst přesčasové práce, náročné zátěže, nedostatečný počet pracovníků – odbory stále upozorňují zaměstnavatele na problematiku normování spotřeby práce a stanovení adekvátních personálních kapacit pro veškeré poskytované služby.

Příští jednání P KOV České pošty se uskuteční dne 18. prosince 2023 v hotelu Olšanka.

 

Zapsala: V. Trägerová

Ověřila: J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, Š. Grochal, R. Grošková, I. Homola, P. Koudelka, M. Matonohová, M.Matyková, A. Navrátilová, R. Stehlíková, P. Tůmová, V.Vardžáková, J. Zedník a J. Koukolová, V. Trägerová

Omluveni: L. Bílá, J. Fišerová, M. Mäsiarová, Z. Svrčinová

Hosté: Ondřej Škorpil, Václav Hejkal, Rafael Ferenc