Zápis z jednání P KOV – 24. 4. 2023

Program jednání:

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé
 4. Odborové otázky

Aktuality

 • Vedoucí nedostatečně informovali o zvyšování mezd k 1. 4. 2023, přestože byl rozeslán vedoucím srozumitelný informační materiál útvaru lidských zdrojů
 • Nová hodnota stravenky od 1. 4. 2023 ve výši 100 Kč – způsob vyúčtování stravenek (elektronické a papírové)
 • Petice za zachování veřejných poštovních služeb – rekapitulace veškerých aktivit
 • PRACUJ PODLE PRAVIDEL – leták určený zaměstnancům s doporučením, jak vykonávat svoji práci, aby byl zaměstnanec po právu odměněn a chránil svoje zdraví a peníze. Pro každou oblast byl zpracován a rozeslán podrobnější materiál – dostupné na webu odboryceskeposty.cz. Dále byly na jednotlivé regiony rozdány „placky“ a samolepky s aktuálním mottem zaměstnanců
 • Hromadné propouštění k 1. 6. 2023 – týká se 185 zaměstnanců (z původních 189). Celkový počet zaměstnanců České pošty k 31. 3. 2023 (tj. při oznámení této písemné zprávy ÚP) činí 22 504 zaměstnanců
 • Hromadné propouštění k 1. 8. 2023 – záměr zrušení celkem 529 pracovních pozic, převážně se jedná o doručovatele listovních zásilek. Důvodem je zákon DEPO a povinně zřízené datové schránky a s tím související optimalizace pracovních míst
 • Měsíční vyhodnocení úrazovosti – v ČP za měsíc březen došlo k 51 pracovním úrazům, v kumulaci leden–březen je to celkem 166 pracovních úrazů, nejčastěji u doručovatelů
 • Ke stávající situaci v České poště obdržela J. Budweiserová pozvání do pořadu ČT1 Máte slovo – do diskuse s odborníky i laickou veřejností, který moderuje Michaela Jílková. Pořad se uskuteční 27. 4. 2023 a paní předsedkyni našeho P KOV doprovodí 7 hostů, pošťáků
 • Do konce června má být zpracován plán transformace České pošty.
 1. Informace z regionů
 • Na některých depech není dostatek balíkových doručovatelů, proto jsou na doručování balíků do ruky zapojeni i doručovatelé ostatních služeb, kteří nemají tuto činnost v pracovní náplni a neměli by ji vykonávat. Bohužel nejsou za toto činnost spravedlivě odměňováni, nevztahuje se na ně úkolová prémie pro balíkové doručovatele
 • Na většině DSPÚ končí využívání agenturních zaměstnanců, částečně tyto činnosti budou zajišťovat vězni
 • V některých regionech vznikne Pošta Partner+, což je pro Českou poštu a místní obyvatele výhodné, poště nevznikají žádné náklady, veškeré náklady hradí obec, a je tak zachována pobočka nad 2900 povinných provozoven. Bohužel ne všechny obce si toto řešení rušených poboček mohou pro své občany dovolit, vše je otázka peněz.
 1. Informace od zaměstnavatele
 • Nová cena stravenky od 1. 4. 2023 ve výši 100 Kč (80 Kč hradí zaměstnavatel z nákladů a FKSP, 20 Kč zaměstnanec) a způsob vyúčtování stravenek
 • Zásady o čerpání z FKSP, část příspěvky na dětské rekreace (tábory, ozdravné a sportovní pobyty, příměstské tábory, rekreace s rodiči apod.) u dětí do 16 let věku – prověříme a eventuálně dáme výklad k tomuto ustanovení
 • Zaměstnavatel vydal leták, kde jsou specifikovány všechny benefity a výhody čerpání z FKSP pro zaměstnance České pošty
 • Odměňování balíkových doručovatelů – projekt se realizuje od 1. 4. 2023, vyhodnocovat se bude po uplynutí měsíce
 • 5. 2023 se uskuteční standardní společné jednání všech odborových subjektů se zaměstnavatelem
 • K otázce týkající se zvýšení mezd od 1. 4. 2023 dle jednotlivých TP a v jaké výši – zaměstnavatel připraví přehled a bude informovat 17. 5. 2023
 • K otázce odměňování doručovatelů ostatních služeb, kteří zastupují chybějí balíkáře a nejsou spravedlivě zaplaceni – opět obdržíte odpověď na společném jednání 17.5. 2023
 • K zajišťování personální kapacity – na základě přeměřování a normování dojde ke stanovení potřeby personální kapacity pro poskytované služby
 • Česká pošta připravila pro končící zaměstnance k 1. 7. 2023 „Interní kariérní dny ČP“ – uskuteční se 2x v Praze, 1x Ostravě a 1x v Brně. Na kariérních dnech budou různí zaměstnavatelé nabízet práci propouštěným zaměstnancům ČP. Zaměstnancům, kteří se účastní těchto akcí bude proplaceno jednodenní pracovní volno a získají náhrady cestovného
 • Zaměstnavatel žádá o zaslání aktuálního seznamu odborových funkcionářů (lze zahrnovat i funkcionáře, kteří funkci vykonávali max. 1 rok zpětně)
 • Pracovní skupiny odborů a zaměstnavatele pro provozní problémy (logistická a pobočková síť) na úrovni regionů budou ustanoveny. Měly by se setkávat jednou za měsíc, možná je i on-line forma.

 

 

4. Různé

P KOV po vzájemné dohodě odsouhlasil některé změny termínů jednání P KOV České pošty v letošním roce. Zároveň uvádíme i termín semináře pracovní právo a mítink pořádaný ČMKOS

 • Dvoudenní jednání (výjezdní P KOV ČP): 20. – 21. 6. 2023, hotel Olšanka
 • Ruší se termín jednání P KOV dne 26. 6. 2023
 • – 16. 6. 2023 – Seminář pracovní právo v Berouně, hotel Litava
 • 6. 2023 – manifestační mítink ČMKOS – čas a místo bude upřesněno
 • 7. 2023 – jednání P KOV formou on-line

 

 

Příští jednání P KOV je 29. 5. 2023 v hotelu Olšanka.

 

Zapsala: V. Trägerová

Ověřila: J. Budweiserová

 

Účastníci jednání:

J. Budweiserová, V. Beneš, Š. Grochal, R. Grošková, I. Homola P. Koudelka, B. Mäsiarová, M. Matonohová, M. Matyková, A. Navrátilová, R.Stehlíková, P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník, V. Trägerová, J. Koukolová

Omluveni: L. Bílá, J. Fišerová, Z. Svrčinová

Hosté: Mgr. Rafael Ferenc