Výjezdní zasedání KOV Praha

Ve dnech 18.-20. září 2018 se sešel KOV Praha v Rožmberku nad Vltavou. Naše jednání probíhala společně s kolegy z KOV Centrála. V živé diskusi jsme hovořili o problémech, které trápí jak Prahu, tak centrálu.

Našeho společného jednání se též zúčastnila předsedkyně PKOV a OS ZPTNS paní Bc. Jindřiška Budweiserová, MBA, která nás informovala o činnosti svazu, o jednáních ohledně Petice za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb a dále např. o manifestačním mítinku „Konec levné práce“. Dalším naším hostem byla paní Mgr. Klára Holubová. Její příspěvek se týkal pracovních úrazů, cestovních náhrad, ochrany osobních práv zaměstnance, dohod o hmotné odpovědnosti, pracovní smlouvy.

Nejžhavějším bodem našeho rokování byla současná nedobrá situace kolem vyjednávání o kolektivní smlouvě na další období.

Jarka Fišerová