Stanovisko P KOV k mimořádné odměně – 23. 10. 2020