Připomínky ke stanovení ukazatelů výkonové prémie v pobočkové síti

Vážený pan

Ing. Ivan Feninec

Personální ředitel ČP

V Praze dne 18. 2. 2021

 

Vážený pane řediteli,

 

k navrženým změnám v opatření OP-3/2019/GŘ Stanovení a vyhodnocení ukazatelů pro výplatu variabilní mzdy zaměstnanců s tarifní mzdou máme připomínky.

Spravedlivý přístup při hodnocení ukazatelů VP podporujeme, ale některé změny považujeme za velmi tvrdé.

Ohodnocení (přiznání VP) zaměstnanců je extrémně navázáno na plnění konzultačního prodeje. Je třeba přihlížet k plnění výnosového plánu poboček jako celku, kdy jeho přeplnění znamená přímý finanční přínos podniku. Tyto výsledky však nejsou nijak bonusově hodnoceny, což považujeme za chybu. To by byla správná motivace zaměstnanců!

Česká pošta by si měla vážit zkušených pracovníků, opravdu je motivovat a spravedlivě hodnotit. Konzultační prodej v této nejisté době je nesmírně obtížný vzhledem k obecné nejistotě zaměstnání a budoucích příjmů v celé společnosti.

 

K příloze č. 4:

Připomínka ke stanoveným ukazatelům pro TP Pracovník přepážky Balíkovna.

Opakujeme připomínku k ukazateli 041 s váhou 20 %.

Jedná se o TP, která má stanovený čas na obsluhu zákazníka do 3 minut, což je přísně sledováno, a tak nevidíme prostor pro nabídku zboží (přímý prodej). Váha ukazatele by měla být 10 %.

 

Přidána TP 329083 Administrátor pošt k vedoucím pošt a nastavení nových ukazatelů, které mají vedoucí pošt. Vzhledem k tomu, že zastupuje či střídá vedoucího pošty na přepážce, je žádoucí, aby měl na dobu zastupování stanoveny stejné ukazatele jako vedoucí příslušné pošty

Administrátor zastupuje vedoucí pošt, ale ve většině případů se jedná o krátkodobý zástup (někdy je na poště 10 pracovních dnů, někdy 4 nebo 2 pracovní dny), vždy podle potřeby, jak vyplývá z povahy jeho TP.

I když se administrátorovi pošty na střídání opakují, tak je pod neustálým tlakem, a to při předávání pošty, seznámení s prostředím, novými pracovníky, kurzy atd… Máme za to, že administrátor nemá srovnatelné podmínky pro plnění ukazatelů, jako vedoucí pošty.

 

Navíc je problematické stanovení plánu, když administrátor během měsíce působí třeba na pěti poštách (není dopředu většinou známo). Jak se pak bude stanovovat jeho plán? A hlavně, jak se bude vyhodnocovat objemový ukazatel 040 Splnění plánu prodejních ukazatelů. Tento ukazatel je závislý na splnění požadovaných objemových výsledků v přímém a konzultačním prodeji, které jsou stanovovány na konkrétní provozovnu na dané období. Dle našeho mínění je takovýto ukazatel u administrátora vyhodnotitelný pouze tehdy pokud bude na jedné provozovně zastupovat vedoucího po celé hodnocené období a bude mu nastaven na začátku hodnoceného období. V případě, že nemá na začátku hodnoceného období nastavené konkrétní ukazatele, nelze je následně vyhodnocovat a váha ukazatele mu musí být přiznána v plné výši.

Tento návrh považujeme za nesprávný a vůči administrátorům nespravedlivý. Jejich ukazatele by měly být stanoveny s ohledem na specifika této TP.

 

421080, 424080 Specialista prodeje produktů – nastaveny nové ukazatele 043 Splnění plánu konzultačního prodeje (90 %) a 060 Plnění ukazatelů kvality (10 %)

Navrženou váhu ukazatele 043 považujeme za velmi přísnou, i když se jedná o obchodní činnost.

Navrhujeme váhu 80 % u ukazatele 043 (zpřísnění je obsaženo v definici samotného ukazatele) a váhu 20 % u ukazatele 060 s ohledem nato, aby stanovené ukazatele byly motivační.

 

Věřím, že naše připomínky zvážíte a zohledníte

 

S přátelským pozdravem

 

 

Bc. Jindřiška Budweiserová, MBA

předsedkyně P KOV České pošty, s. p.

předsedkyně OS ZPTNS