Kolektivní vyjednávání

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

především bych chtěla všem popřát do nového roku to nejlepší, Vám zaměstnancům a také České poště, protože se jeden bez druhého neobejde.

Ekonomická situace České pošty není dobrá, a není dobrá ani ekonomická situace zaměstnanců vzhledem k úrovni mezd.

Nová kolektivní smlouva není bohužel uzavřena. Jsou vydány přepisy, které zachovávají většinu výhod nad úroveň zákonem zaručených podmínek. Tyto předpisy jsme jako jediní připomínkovali a spolupracovali jsme na jejich vydání. Problémem je čerpání benefitů z FKSP, kde je dohoda zaměstnavatele a všech odborových subjektů podmínkou, aby se peníze z FKSP mohly čerpat.

Zaměstnavatel navrhl prodloužení kolektivní smlouvy, aby po dobu kolektivního vyjednávání zaměstnanci měli všechny výhody. Odborové organizace OHZ (pan Dvorský), NOS (pan Janovský) a SOS 21 (pan Pohl) odmítly tento návrh. Odbory se dohodly se zaměstnavatelem pouze na příspěvku z FKSP na stravenku – od 1. 1. 2019 budou zachovány podmínky – tedy stravenka v hodnotě 70 Kč, zaměstnanec hradí 16 Kč. Od 1. 3. 2019 dostanou zaměstnanci stravenku v hodnotě 80 Kč, hradit budou nadále jen 16 Kč. Odborové organizace mají rozdílné názory a nároky a v některých oblastech se neshodnou. Přemrštěné požadavky ve vyjednávání nikam nevedou, kolektivní vyjednávání je vždy uměním dosáhnout maximálního výsledku v rámci reálných možností. Vůbec nedovedu pochopit, proč tyto odbory odmítly prodloužení stávající kolektivní smlouvy. Je smutné, že pár lidí může zablokovat jednání o podmínkách a výhodách pro 30 000 zaměstnanců České pošty.

Naše odbory bojují především za růst mezd pro pošťáky. Chceme zachovat a zlepšit dohodnuté výhody nad rámec zákona, zrušit výkonovou mzdu, zvýšit hodnotu stravenky a stravné, odstupné a přiměřeně zvýšit příplatky. Nesouhlasíme s preferováním úzkých skupin zaměstnanců. Také máme zájem, aby FKSP fungovalo jako dosud, tedy pro sociální a kulturní potřeby všech zaměstnanců.

Velmi důležitá je úhrada státu za poskytování základních poštovních služeb, kdy České poště dluží 7 miliard korun. Víte o naší petici, usnesení Senátu PČR. V poslanecké sněmovně je v současné době novela zákona o poštovních službách. Věřím, že se dočkáme spravedlivé úhrady veřejných služeb, které Česká pošta poskytuje.

Jako největší odborová organizace budeme pokračovat v sociálním dialogu se zaměstnavatelem a uděláme vše pro to, aby kolektivní vyjednávání bylo úspěšné. Vyjednávání není diktát jedné strany. Vždy je nejdůležitější výsledek. Tedy zlepšení mzdových a pracovních podmínek zaměstnanců.

Jindřiška Budweiserová