Dotaz: Se zaměstnavatelem jsem uzavřel pracovní smlouvu od 1. 9. 2018. Do práce jsem fakticky nastoupil 3. 9. 2018. Dne 4. 9. 2018 mi zaměstnavatel oznámil, že se mnou chce dodatečně sjednat zkušební dobu. Je tento postup zaměstnavatele správný?

Zkušební dobu, její délku a podmínky sjednání upravuje ust. § 35 zákoníku práce. Vámi popsaný postup zaměstnavatele není správný. Zkušební doba může být sjednána nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Zkušební doba musí být sjednána písemně. Pokud byste přistoupil na návrh zaměstnavatele a dodatečně sjednal zkušební dobu, nebylo by takové ujednání platné.

Zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru nebo 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance. Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo.

Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se však zkušební doba prodlužuje.