Dotaz: nerovnoměrně rozvržená pracovní doba

Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat. Pracuji na směny, které jsou nepravidelně dlouhé.  Často se stává, že mi pan vedoucí ke konci měsíce řekne, že mi chybí hodiny a musím mimořádně do práce na další směnu.

Z Vašeho stručného popisu situace dovozuji, že pracujete v  režimu nerovnoměrně rozvržené pracovní doby. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba je definována jako rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší pracovní dobu. Zaměstnavatel má povinnost vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby. S tímto rozvrhem má zaměstnavatel povinnost seznámit zaměstnance nejpozději dva týdny před začátkem období, na které je pracovní doba rozvržena.   Pokud dochází ke změnám v rozpisu směn, musí být zaměstnanec s touto změnou také seznámen dva týdny předem. Další podmínkou nerovnoměrně rozvržené pracovní doby je, že ve zvoleném vyrovnávacím období průměrná délka rozvržené týdenní pracovní doby bez práce přesčas nepřekročí stanovenou týdenní pracovní dobu. Zaměstnavatel musí respektovat zákonem limitovanou délku směny v rozsahu nejvýše 12 hodin a poskytovat zaměstnancům nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu. Vyrovnávací období je ze zákona nejvýše 26 týdnů. V kolektivní smlouvě může být toto období vymezeno 52 týdny po sobě jdoucími.

Každodenní život přináší neočekávané situace, které i zaměstnavatel musí řešit v daném okamžiku a času, např. onemocnění zaměstnance. V takovém případě je nasnadě, že nepřítomný zaměstnanec je zastoupen.