Dotaz: kontrola u lékaře a pracovní volno

Dotaz: Jednou za půl roku musím na pravidelnou kontrolu k lékaři – specialistovi, který je ve vedlejším městě vzdáleném 50 km. Tímto vyšetřením strávím celý den. Paní vedoucí mi nechce dát volno. Jak mám v takovém případě postupovat?

Ve Vašem případě je nutné postupovat podle ustanovení § 199 zákoníku práce. V tomto ustanovení je zakotvena povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci, pokud nemůže konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci, pracovní volno. Rozsah poskytnutého pracovního volna a rozsah náhrady mzdy je upraveno nařízením vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

Seznam stanovených případů jiných důležitých osobních překážek v práci obsahuje právě příloha ke zde uvedenému nařízení vlády.

Pro vyšetření nebo ošetření platí:

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle předchozího odstavce.

Z výše uvedeného zákonného ustanovení vyplývá, že zaměstnanci náleží v případě, kdy v pracovní době absolvuje odborné lékařské vyšetření, pracovní volno s náhradou mzdy. Jiný druh pracovního volna v tomto případě nelze použít. Není možné po zaměstnanci požadovat, aby si např. vzal dovolenou. Jde o jednu z takzvaných jiných důležitých osobních překážek v práci, jak je předvídá ustanovení § 199 zákoníku práce. V takovém případě má zaměstnanec omluvenou nepřítomnost v práci s nárokem na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Pokud by vyšetření probíhalo v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytuje se volno na nezbytně nutnou dobu. Problémem je v tomto případě určení doby, po kterou by trvalo vyšetření v nejbližším zdravotnickém zařízení. Aby mohl zaměstnavatel zaměstnanci přiznat náhradu mzdy v menším rozsahu, než zaměstnanec uplatňuje, musel by disponovat prokazatelným určením doby, kterou by toto ošetření trvalo ve zdravotnickém zařízení, které je nejblíže zaměstnancově pracovišti nebo bydlišti.

Zpět k Vašemu dotazu. Předpokládám, že lékař – specialista je tím, kdo je schopen Vám potřebnou zdravotní péči poskytnout. Zároveň je nejblíže Vašemu bydlišti, a to s ohledem na jeho specializaci. V takovém případě máte nárok na poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu. Nezbytně nutnou dobou může být i celá pracovní směna. Na druhé straně Vám zaměstnavatel muže uložit povinnost donést potvrzení od lékaře, že jste absolvovala lékařské vyšetření.