Dotaz: Dobrý den, setkala jsem se s pojmem nekolidující zaměstnání. Jaký je význam tohoto pojmu. Jedná se nějaký specifický pracovní poměr?

Vysvětlení tohoto pojmu – nekolidující zaměstnání – nalezneme v zákoně o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.).  Jedná se o situaci, kdy zařazení a vedení v evidenci uchazečů o práci nebrání pracovní poměr nebo služební poměr. Tzn., že uchazeč o zaměstnání, který je v evidenci úřadu práce má uzavřenou pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnost nebo je ve služebním poměru. Takový pracovně právní vztah má svá specifika, které jsou následující.

Měsíční odměna nesmí překročit polovinu minimální mzdy.  V současné době je minimální mzda ve výši 9.900 Kč, polovina minimální mzdy tedy činí 4.950 Kč. To je částka, kterou si v nekolidujícím zaměstnání může uchazeč o zaměstnání vydělat.

Pokud má uchazeč o zaměstnání nekolidující zaměstnání, nevzniká mu nárok na podporu, popř. je výplata podpory přerušena. Pro uchazeče o zaměstnání může být výhodou mít nekolidující zaměstnání v okamžiku, kdy mu nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikl nebo uplynula jeho podpůrčí doba. Podpůrčí doba je doba, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti.

Důležité je vědět, že doba nekolidujícího zaměstnání se nezapočítává do 12 odpracovaných měsíců, které musí uchazeč o zaměstnání mít za poslední 2 roky, aby mu vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti. Není možné při evidenci na Úřadu práce získávat „měsíce k dobru“, i když je z příjmu odváděno pojištění. Doba pojištění je obecnou podmínkou pro započítání této doby do nároku na podporu v nezaměstnanosti.