Souhrnná zpráva o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence

Dnes byla zveřejněna souhrnná zpráva  ČTÚ o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence, Česká pošta, s. p.  za rok 2020.

Najdete v ní mnoho zajímavých informací, tabulek a grafů. Třeba jak se vyvíjí objem poskytnutých základních služeb.

Zpráva je na na následujícím odkazu

https://www.odboryceskeposty.cz/wp-content/uploads/2021/06/pv-2021-07.pdf