Kolektivní vyjednávání – Česká pošta

15. a 16. ledna proběhlo kolektivní vyjednávání o FKSP a nové kolektivní smlouvě. Na jednání přijel také ministr vnitra Jan Hamáček a generální ředitel Roman Knap. Diskuze probíhala především o růstu mezd a o budoucnosti České pošty. Důležitou podmínkou je změna limitu úhrady nákladů za základní poštovní služby, aby pošta dostala zaplaceny služby pro stát.

Zaměstnavatel předložil návrh na čerpání prostředků FKSP na jednotlivé účely dle vyhlášky (sociální výpomoci, příspěvek na rekreaci a dětské tábory, zdravotní prevence, poukázky pro osoby se zdravotním postižením, dary při životních a pracovních výročích).
Předsedové Pohl (SOS21), Janovský (NOS ČP) a Dvorský (OHZ) zcela nepochopitelně odmítají využití prostředků z FKSP na zdravotní prevenci, také odmítají příspěvky na dětské tábory a na individuální rekreaci zaměstnanců včetně příspěvku na rekreaci v zařízeních České pošty. FKSP je fond sociálních potřeb, tedy by měly příspěvky směřovat pro ty, kteří to nejvíce potřebují.
Odborové subjekty se shodly na poukázkách pro OZP, sociálních výpomocích a půjčkách, příspěvku na činnost odborů a na darech k životním a pracovním výročím. Předseda Janovský (NOS ČP) ale svůj souhlas podmínil s tím, že chce detailní informace o jednotlivých případech čerpání a do týdne dodá strukturu informací, které požaduje. Takže i tuto možnou dohodu odborových subjektů zatím zablokoval.

Návrh nové kolektivní smlouvy jsme prošli v prvních čtyřech částech. Další termín kolektivního vyjednávání zatím není stanoven.

Projednali jsme další odměnu generálního ředitele, kdy všichni tarifní zaměstnanci ČP, kteří nedostali odměnu generálního ředitele za vánoční provoz a neměli neomluvenou absenci dostanou s výplatou za měsíc leden (12. února 2019) odměnu generálního ředitele ve výši 2000 Kč při plném pracovním úvazku.

Jednání o růstu mezd a o novém mzdovém systému budou zahájena co nejdříve tak, aby zvýšení tarifních mezd proběhlo od 1. 4. 2019. Zároveň jednáme o dalších penězích pro zaměstnance už v prvním čtvrtletí tohoto roku.

Jako největší odborová organizace budeme pokračovat v sociálním dialogu se zaměstnavatelem a uděláme vše pro to, aby kolektivní vyjednávání a jednání o mzdách bylo úspěšné.

Jindřiška Budweiserová