Jednání se zaměstnavatelem

Videokonference
 
Témata:
Hospodářský výsledek a personální výsledky za leden až duben 2021
Informace z logistiky a z pobočkové sítě – připravované změny, centralizace a rušení pracovních míst projekt D+n a „šoupací model“ – projednávání v regionech
Ochranné prostředky – respirátory, problém zaměstnanců na pracovišti v důsledku vysokých teplot a ztíženého dýchání
Znovu jsme navrhli odměnu za extrémní zátěž pošťáků v době epidemie v roce 2021
Návrh volebního řádu členů dozorčí rady – přímá volba – dohoda zatím není – obstrukce dělají dvě organizace
– ….
Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂
Zápis z jednání je dostupný v sekci „AKTUALITY PRO ČLENY“