Jednání P KOV

Témata:
 • Sobotní hodiny pro veřejnost – organizace práce, rozvrhy práce, personální kapacity, bezpečnost, sladění pracovního a soukromého života pošťáků, dotazy zodpovídal M. Štěpán – ředitel PS
 • Konečná zpráva ÚP k organizační změně k 1. 3. 2021, bylo avizováno zrušení 2371 pracovních míst, 816 zaměstnanců dostalo výpověď, cca 400 zaměstnanců skončilo pracovní poměr dohodou z organizačních důvodů, 596 zaměstnanců našlo uplatnění na poště a byla zrušena neobsazená místa
 • Doručování LZ – nestandardní rozměry zásilek
 • Práce přesčas, evidence, čerpání náhradního volna versus úhrada přesčasové práce – MANUÁL PRACOVNÍ DOBY – postupujte podle těchto pravidel!
 • Plán dovolených 2021
 • Úhrada nákladů COVID pro ČP – MPO
 • MO v průměru 3.571 Kč na zaměstnance, přiznána dle odpracovaných hodin
 • Organizační změna k 1. 5. zrušení SPU Česká Třebová
 • Přestěhování Pošty 120, Depa 702
 • Pravidelné kontroly návykových látek na pracovištích
 • Očkování pošťáků proti COVID – 19, krizová infrastruktura – zaměstnanci jsou zavedeni v systému, aby byli očkováni s příslušnou prioritou, informovat o možnosti očkování budou přímí nadřízení, seznam dalších zaměstnanců (11 479 osob) pro prioritizaci je předán na MV
 • Stejnokroje, pracovní oděvy, pracovní pomůcky
 • Sčítání lidu – školení, technické vybavení, postupy v rámci hygienických opatřeních
 • Absence – problém zajištění provozu v některých lokalitách
 • Odborové otázky – potvrzení o zaplacených příspěvcích pro snížení daňového základu za minulý rok
 • Rozvrhy směn u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby – turnusy
 • Podpora členů při vymáhání neoprávněně vyplacených či přijmutých finančních prostředků
Dotazy nám zodpovídali I. Feninec, R. Ferenc
Řešili jsme toho mnohem víc – zeptejte se svých zástupců 🙂