Jednání P KOV České pošty – 28. 11. 2022

Témata:

►Rekapitulace VII. Sjezdu OS ZPTNS.

►Prohlášení VII. Sjezdu Odborového svazu poštovních telekomunikačních a novinových služeb.

►Petice za zachování veřejné poštovní služby – již cca 20 000 podpisů.

►Organizační změny – hromadné propouštění k 1. 1. 2023.

Problémy s agenturními zaměstnanci

►Pokles balíků za prvních osm měsíců byl 8-10 %, od září nárůst.

►Česká pošta řeší problémy v souvislosti s majetkem a budovami, které používá.

►Operátor v logistice a operátor ve vnitřních službách.

►Outsourcing v dopravě nad 3,5 t.

►Nedostatek lidí, zejména v příhraničních oblastech.

►Poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům.

►Odměňování balíkových doručovatelů v logistice.

►Společné projednávání návrhu rozpočtu a čerpání FKSP pro rok 2023– dne 30.11. 2022.

►Společné projednávání návrhu o růstu mezd pro rok 2023 – dne 14.12. 2022.

Dotazy nám zodpovídala Oldřich Vytiska a Rafael Ferenc.

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy