Jednání P KOV České pošty 27. 11. 2023

Témata:

►31. 10. 2023 proběhlo v Poslanecké sněmovně ČR jednání k transformaci České pošty u Kulatého stolu pořádané ministrem vnitra Vítem Rakušanem .

►Nově vzniklý útvar komunikace od 1. září 2023 řídí Jan Hainz.

►30. 11. 2023 proběhne v hotelu Olšanka setkání 300 zástupců středního managmentu s vedením firmy, aby získali informace o transformaci pošty a mohli je dále předávat svým podřízeným

►Organizační a personální změny v Logistice.

►Vážná provozní situace, velké absence a neobsazená pracovní místa především v logistice.

►Konečná zpráva Úřadu práce k hromadnému propouštění k 1. 1. 2024.

►Zaměstnavatel zaslal čerpání FKSP za období 1–10/2023. K tomu se váže diskuse k benefitům pro příští rok vzhledem k legislativním dopadům vládního konsolidačního balíčku na tvorbu FKSP – příděl je snížen na polovinu finančních prostředků a 50 %.

►Den protestů za lepší budoucnost ČR – Protestní akce ČMKOS – demonstrace a výstražné stávky. Dnes, 27. 11. 2023.

►Ekonomická situace České pošty

► Notifikace Evropské komise ČNUS pro roky 2023/2024 – v Bruselu se vše trochu zpozdilo, v roce 2024 budou tři platby (3x 750 mil. Kč). Tyto finance budou použity z velké části na splacení provozních úvěrů

►Připravují se parametry poštovní licence pro vyhlášení výběrového řízení ČTÚ na pětileté období od roku 2025, (Rada ČTÚ udělila ČP poštovní licenci pro období od 1. 1. 2023 do 31.12. 2024, pošta se přihlásila jako jediný zájemce)

►Česká pošta se v rámci transformačního procesu k 1. 1. 2025 rozdělí na dvě samostatné firmy. Státní podnik Česká pošta a akciová společnost „Balíkovna“.

►Společné jednání odborů se zaměstnavatelem se uskuteční dne 6. prosince 2023, kde bude hlavním tématem FKSP a mzdy pro rok 2024

Dotazy nám zodpovídal Ondřej Škorpil, Václav Hejkal, Rafael Ferenc

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy