24. jednání P KOV České pošty

Kolektivní vyjednávání – návrh zaměstnavatele na prodloužení stávající kolektivní smlouvy ze strany některých odborových organizací byl zcela odmítnut – dohoda odborových organizací působících u České pošty ze dne 19. 11. 2018 na společném stanovisku a odpovědi zaměstnavateli na návrh nové KS nebyla dodržena a zatím nebyla zaměstnavateli předána – v tuto chvíli trvá patová situace – projednali jsme další postup pro zachování pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců, nárůst mezd, FKSP a poskytování např. stravenek – jednáme soustavně se zaměstnavatelem v rámci sociálního dialogu – podrobné informace dostanete od předsedů regionů!
Vánoční provoz, neobsazená pracovní místa, pracovní podmínky, pracovní pomůcky, vozový park, spolupráce DUS a PS, odměna generálního ředitele a podmínky výplaty, plán produktů AP, organizace práce – projednávaná témata
Hostem dnešního jednání byl ředitel DOM Martin Vránek, Ivan Feninec a Rafael Ferenc – dostali jsme informace o aktuální struktuře a činnostech divize, obchodní politice, poštovním provozu a poštovních produktech, projektu Pošta Partner, spolupráci s ČSOB.
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu