1. jednání P KOV České pošty

Schválení programu 1. jednání P-KOV ČP. Pozitivní zhodnocení průběhu VI. sjezdu OS ZPTNS (25. a 26. 11. 2016, hotel Olšanka) a schválení „Prohlášení delegátů sjezdu“ k situaci v České poště. Vyhodnocení aktivu předsedů Základních organizací ČP, členů P-KOV ČP a vedení ČP (6. 12. 2016).

Projednání a schválení Dokumentů P-KOV (Statut Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p., Jednací řád Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty vč. Volebního řádu a Zásady hospodaření Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty.

Uskutečnila se volba funkcionářů P-KOV ČP. Předsedkyní Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p. byla zvolena  Bc. Jindřiška Budweiserová, místopředsedkyní byla zvolena Vlastimila Filipská a druhou místopředsedkyní byla zvolena Bohumila Mäsiarová. Dále Podnikový koordinační odborový výbor ČP zvolil členem Rady OS ZPTNS ing. Petra Koudelku.

Informace z regionů – přetrvávající problematika AP, nedostatek zaměstnanců (hlavně řidičů,  doručovatelů – odcházejí za lepším výdělkem), zahlcení všech SPU a dep balíky a pneumatikami, chybí brigádníci na vánoční provoz, pilotní program adaptačního procesu v Praze se zdařil.  Informace z centrální škodní komise.

Jednání P-KOV se zúčastnili Ing. Ivan Feninec a Mgr. Rafael Ferenc, zástupci zaměstnavatele, kteří podali informace týkající se České pošty a odpovědí na vybrané otázky z minulého jednání (stávka 19. 12. 2016 a reakce vedení firmy k zajištění provozu – podavatelé mají obavy, aby pošta byla schopna doručit včas jejich zboží, čerpání FKSP, problematika úklidu v ČP, příspěvek na pracovní obuv a informace k připravované Nadaci České pošty (projev solidarity vlastních zaměstnanců).

Návrh P-KOV ke mzdovému nárůstu týkajícího se kompenzace za provozování univerzálních služeb v letech 2013 a 2014 (dle dohody minimálně 35 % z poskytnutého objemu) jako dobrá strategie pro uklidnění situace ve firmě. Aktivity směrem k vládě ČR by neměly zůstat bez povšimnutí, aby přehodnotila pohled na mzdovou situaci v ČP.