Zápis z jednání P KOV – 24. 6. 2024

Program jednání:

 1. Odborové otázky
 • aktuality
 • sociální dialog a kolektivní vyjednávání
 1. Informace z regionů
 2. Informace zaměstnavatele
 3. Různé

 

 1. Odborové otázky

Aktuality

 • Tripartita – odbory chtějí nadále jednat o novele zákoníku práce, dřívějším odchodu do penze pro náročné profese, jednat o minimální mzdě, návrhu zvýšení platů ve veřejné sféře od září tzv. první skupině, kam patří úředníci, pracovníci v kultuře, techničtí pracovníci či nepedagogické síly ve školství, a zaměstnancům ve státní službě v cca 7 % -10 %. V případě, že ke shodě v zásadních otázkách nedojde, nevylučují další protesty. Mimořádné jednání předsednictva tripartity proběhne 25.6. 2024, doprovod delegace ČMKOS bude za naše odbory zajištěn.
 • Nezaměstnanost za měsíc květen je 3,6 %. Průměrná výše podpory stoupla na 11 254 Kč oproti roku 2023, kdy byla 10 232 Kč.
 • Zákoník práce – zásadní problém novelizace je výpověď bez udání důvodů, proto vznikla Petice, která má 53 563 podpisů. Zatím není znám termín veřejného slyšení v Poslanecké sněmovně.
 • Transformace České pošty – nadále je cílem stabilizace hospodaření, rozdělení státního podniku na Českou poštu, která bude nadále provozovat veřejnoprávní služby s finanční podporou státu ve smyslu poštovní licence a na Balíkovnu, která převezme logistickou část třídění, přepravy a doručování balíků a bude fungovat jako akciová společnost.
 • Organizační změny v České poště – vedoucí dotčené jednotky musí dostatečně představit změnu organizace práce při projednávání organizačních změn.
 • P KOV ČP obdržel od zaměstnavatele přehled čerpání FKSP a Měsíční vyhodnocení úrazovosti.
 • Měsíční vyhodnocení úrazovosti v České poště – za měsíc duben bylo 54 úrazů, za období leden až duben 2024 celkem 190 pracovních úrazů.
 • Rušení neobsazených míst v divizi Balíkovna – rušení by mělo být pouze tam, kde je nadbytečná personální kapacita a kde nevzniká práce přesčas.
 • Prodej nemovitostí České pošty – Česká pošta analyzuje efektivitu využívání nemovitostí, kterými disponuje. Nepotřebné nemovitosti nabízí k prodeji.
 • 6. 2024 – elektronická aukce budovy České pošty na Horním náměstí v Olomouci. Minimální cena nemovitosti byla stanovena znaleckým posudkem na 130 mil. Kč. Do e-aukce se přihlásilo několik zájemců, přičemž vítěz e-aukce nabídnul 130,5 milionu Kč.
 • Dopis P KOV se žádostí o vyplacení mimořádné odměny – odpověď generálního ředitele se zamítavým stanoviskem, kde argumentuje nedostatkem finančních zdrojů s ohledem na aktuální výsledky hospodaření a další mimořádnou odměnu nevyplatí. Naše žádost byla motivována i s ohledem na vyúčtování stravenek a zavedení stravenkového paušálu pro zaměstnance od 1. 7. 2024. Zde se P KOV podařilo zajistit pro zaměstnance splátky formou srážky ze mzdy u částek nad 1 200 Kč ve dvou splátkách a nad 2 100 Kč pak ve třech splátkách.
 • Do konce června by měly být předány nové mzdové výměry platné od 1. 9. 2024.
 • Rovný přístup v odměňování – Odbory prosazují rovný přístup nejen v odměňování.
 • Rušení rekreačních zařízení České pošty z důvodu jejich ztrátovosti, zůstanou pouze tři – Školící a rekreační zařízení Moravec, Školící rekreační zařízení Třeboň a Vítkov-Podhradí.
 • Informace ze společného setkání se slovenskými kolegy z Odborového zväzu pošt a logistiky, které se uskutečnilo ve dnech 19. – 20. 6. 2024 v Hodoníně. Během vzájemné diskuse bylo konstatováno, že i na Slovensku je pošta ve ztrátě, probíhají nutná úsporná opatření podobně jako u nás.

 

 1. Informace z regionů

 

Region Praha

 • Nedostatek zaměstnanců, nastoupí 17 nových zaměstnanců, zůstanou pouze tři. Nízké mzdy na Praze 1, povinnost prodat losy v denní hodnotě 60 000 Kč. Zaměstnanci očekávají nové mzdové výměry. Bohužel časté neomluvené absence zaměstnanců. Prověrky BOZP roku 2024 – předsedkyně jezdí s R. Brabcem po regionu.

 

Region jižní Čechy

 • Nespokojenost zaměstnanců díky vysokému plánu produktů. Na jednání KOV se řešila kontaktní síť a třídící centrum. Členská základna se průběžně „doplňuje“, takže lze hodnotit, že se v této oblasti daří.

 

Region západní Čechy

 • Mzdové výměry – očekávají se s napětím. Kdo je tzv. „na stropě“, obdrží pouze několik set korun. Projednává se přechod na Pošta-Partner, v neshodě. Došlo k odvolání vedoucího doručovacího a kontaktního centra. Bohužel nadále dochází k neomluveným absencím, zejména u doručovatelů, balíkářů, ale i třídičů balíků. Vysoká fluktuace v rámci nástupy/výstupy, noví zaměstnanci odchází již 2. – 3. den po svém nástupu. S ohledem na absence a neobsazená místa lze jen obtížně čerpat řádnou dovolenou. Prověrky BOZP roku 2024 probíhají.

 

Region severní Čechy

 • Výjezdní zasedání KOV se projevilo jako velice důležité a užitečně. Setkání s vedoucí kontaktní sítě. Úprava mezd k 1. 9. 2024 je pro některé zaměstnance motivační, čekají na mzdové výměry. Specialisté kontaktní sítě budou mít mzdu stejně vysokou jako jejich nadřízení? Z řad zaměstnanců byly stížnosti na vysokou zátěž doručovatelů v rámci volebdo Evropského parlamentu, objem volebních listů byl opravdu náročný. Projednávání neomluvených absencí. Prověrky BOZP roku 2024 probíhají.

 

Region východní Čechy

 • V kontaktní síti navýšení mezd. Vedoucí dep obdrželi mzdové výměry, ale je u nich velká nespokojenost, bohužel je to v rámci sjednocování. Při rozdělení se na Balíkovnu a Kontaktní síť se dbá též na sjednocování, snaha o pořádek. Ke stravenkovému paušálu obdrželi zaměstnanci informace, je tam též telefonní kontakt pro vysvětlení.

 

Region JM

 • KOV se nekonal z důvodu 50 % možné účasti. Řeší se stále situace kolem Balíkovny, proběhlo setkání s vedoucími dep, řeší se odměňování a přílohy k rozvrhům směn (ne vždy v souladu s legislativou). Balíkovna má méně zásilek, což se odráží ve mzdě, kvalita doručení je na 80 %! Všichni s napětím očekávají mzdové výměry, neboť 120 balíkových doručovatelů v Brně, ale i v Praze, bude mít jen minimální navýšení mzdy.

 

Region SM

 • Dochází k rušení pracovních míst v souvislosti s převáděním balíkového provozu z Ostravy do Mošnova. Zrušení cca 10 pracovních míst na obchodním, vedoucí call centra, rušení pracovních míst v dopravě z důvodu přesunu do Mošnova. Dodejny na Olomoucku se centralizují do Olomouce. Problém na pobočkách s aromavisačkami po době expirace, dochází ke zlevnění zboží. Podařilo se prodat budovu České pošty na Horním náměstí v Olomouci.

 

Centrála

 • Projednávání organizačních změn probíhá bez problémů. Bude se projednávat na jednotlivých regionech. Ve Vítkově není dostatečně nastaven sociální dialog. Mezinárodní provoz řeší velká horka v hale s prosklenou střechou. Pracovní prostředí mírně zlepšily nově přidané ventilátory.
 • Očekávání nových mzdových výměrů.

 

 1. Informace zaměstnavatele

Petr Ambrus, Václav Hejkal, Rafael Ferenc

 • Zavedení výkonové mzdy u balíkových doručovatelů – informace podal P. Ambrus
 • Proběhne velká “inventura” v rámci typových pozic, aby vše bylo smysluplnější. Posunuli jsme

rozpětí mezd. Musíme srovnávat jednotlivé skupiny s okolním trhem práce v logistice.

 • Od 1. 9. 2024 dochází u balíkových doručovatelů k zavedení výkonové prémie ve výši 5 % (klientské chování a péče o vozidlo) ke stávající úkolové prémii (dle % doručitelnosti).
 • Úprava mzdového rozpětí u jednotlivých TP – zvýšení minima i maxima.

Václav Hejkal

 • Předávání nových mzdových výměrů
 • Návrhy na úpravu mezd u balíkových doručovatelů, konečné rozhodnutí bylo na managementu Balíkovny
 • Úkolová mzda balíkových doručovatelů – strop – 8,5 tis. Kč, když se překročí, podléhá schválení vedoucího, většinou návaznost na práci přesčas při řešení absencí.

 

Rafael Ferenc:

 • Bylo by vhodné znovu nastavit setkávání zaměstnavatele a odborů na regionech.

 

PKOV:

 • Přílohy k rozvrhu práce – probíhá schvalování, zaznamenali jsme nedostatky, přílohy by měli nejdříve zkontrolovat HRBP
 • Poděkování za nastavení systému projednávání organizačních změn na regionech. Projednávání probíhá podle domluvených pravidel a postupů se zapojením vedoucích.

 

 1. Různé

 

Příští jednání P KOV České pošty se uskuteční dne 22. července 2024 formou on-line.

 

Zapsala: V. Trägerová

Ověřila: J. Budweiserová

Účastníci jednání: J. Budweiserová, V. Beneš, J. Fišerová, Š. Grochal, I. Homola, P. Koudelka, L. Líkař, M. Matonohová, M. Matyková, M. Mäsiarová, A. Navrátilová, R. Stehlíková, Z. Svrčinová P. Tůmová, V. Vardžáková, J. Zedník, J. Koukolová, V. Trägerová

Omluveni: L. Bílá

Hosté: Petr Ambrus, Rafael Ferenc, Václav Hejkal