Kalendář událostí

Rok 2020

JEDNÁNÍ P KOV

27. ledna 2020
24. února 2020
30. března 2020 – zrušeno – jednání per rollam
27. dubna 2020
28. – 29. května 2020
22. června 2020

JEDNÁNÍ RADY OS ZPTNS:
11. března 2020 – 14. jednání Rady OS ZPTNS
10. června 2020 – 15. jednání Rady OS ZPTNS
10. – 11. září 2020 – 16. jednání Rady OS ZPTNS
11. listopadu 2020 – 17. jednání Rady OS ZPTNS

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OS ZPTNS:
16. dubna 2020 – 8. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
19. listopadu 2020 – 9. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS