Jednání předsedů ZO Severní Čechy 14.10.2015

Dne 14. 10. 2015 proběhlo jednání předsedů ZO v Ústí nad Labem za účasti vedení Regionu SeČ (Ing. Sykové a Ing. Krepindla)....

Jednání předsedů ZO Severní Čechy 16.6.2015

Dne 16. 6. 2015 proběhlo jednání předsedů ZO v Ústí nad Labem za účasti vedení Regionu SeČ (Ing. Blahoutové, Ing. Sykové, Ing. Krepindla).

 Nejprve bylo všem kolegům vysloveno poděkování ...

Jednání předsedů ZO Severní Čechy 24.2.2015

Dne 24. 2. 2015 proběhlo jednání předsedů jednotlivých ZO v Ústí nad Labem za účasti vedení Regionu SeČ (Ing. Sykové, Ing. Blahoutové, Ing. Krepindla).

Nejprve, před příchodem vedení, byla provedena  volba ...

Jednání předsedů ZO Severní Čechy 18.12.2014

Dne 18. 12. 2014 proběhlo jednání předsedů jednotlivých ZO v Ústí nad Labem za účasti vedení Regionu SeČ ...

Jednání předsedů ZO Severní Čechy 22.9.2014

... hlavní téma byla projednávaná Podniková kolektivní smlouva - aktuální stav projednávání s ostatními odborovými organizacemi působícími u ČP a její priority pro další roky platnosti...

Rozšířené jednání předsedů ZO Severní Čechy 22.5.2014

Ve dnech 22. - 24. 5. 2014 proběhlo výjezdní jednání předsedů jednotlivých ZO a jejich zástupců v Liberci za účasti ...

Jednání předsedů ZO Severní Čechy 9.10.2013

... připravovaná Organizační změna k 1. 1. 2014, zrušení regionu Střední Čechy, převody obvodů a pošt pod jiné regiony, rozdělení ...

Jednání předsedů ZO Severní Čechy 23.8.2013

... vysoké plány AP, finanční pomoc po povodních ze strany svazu odborářům, poskytnutí sociální výpomoci zaměstnankyni pečující o těžce nemocné dítě; informace z Regionu - plány výnosů a jejich navýšení po zdražení poštovného ...

Jednání předsedů ZO Severní Čechy 3.6.2013

... Jako hlavní téma a velký problém byla diskuze ohledně povodňové situace na Ústecku - uzavírání ohrožených pošt, evakuace  vodou postižených zaměstnanců, omezení doručování ...

Jednání předsedů ZO Severní Čechy 2.4.2013

... jednání předsedů jednotlivých ZO v Ústí nad Labem za účasti ředitelky Regionu SeČ Ing. Sykové a Ing.Blahoutové. Byla projednána aktuální situace u ČP-výsledek hospodaření Regionu za rok 2012, Personální plán II na rok 2013,centralizace doručování a převod dodejen ...

© Robert@Jaluvka.cz 2010