Co jsme dělali ... Praha 19.11.2014

.... Pro SPU jsme zajistili výjezd do RZ  Moravec. Všech 100 účastníků bylo seznámeno s tím, že byl podán návrh PKS a bude probíhat kolektivní vyjednávání.  Po tomto jednání jsme oslovili zaměstnavatele s požadavkem převedení dobrých řidičů, kteří pracují u zaměstnavatele v režimu pracovních smluv na dobu určitou o převedení na dobu neurčitou ...

Co se událo? Praha 12.6.2014

... Co se nám podařilo? Po jednáních s vedením DÚS Praha v organizačních změnách navýšit počty ...

O nás od počátku roku 2014 Praha 18.3.2014

... Největší diskuse byla vedena o stavu dodací účelové sítě a pobočkové sítě. K tomuto bodu vystoupil i ředitel PS ing. Jindřich Outlý, který seznámil přítomné s tím, že jeho záměrem není rušení pošt, ale porovnání  otevíracích dob  a ponechání počtu zaměstnanců pro podporu pošt, kde zaměstnanci chybí  a kde budou hodiny pro veřejnost upraveny. Dále bylo oznámeno, že proběhla jednání o jednorázové odměně pro zaměstnance ...

Aktuality Praha 17.5.2013

Problémy v Praze jsou převážně v balíkovém doručování, kdy pozdní návozy zásilek komplikují doručování a generují přetěžování balíkových doručovatelů hlavně při odpoledním doručování a někteří zaměstnanci z tohoto důvodu odcházejí od zaměstnavatele. Celá problematika je v řešení a můžeme jen doufat, že na schůzce, která proběhne v pátek u vrchního ředitele ...

Aktuality Praha 17.4.2013

... Projednávání organizačních změn probíhalo ve zběsilém tempu i nadále. Při všech jednání jsme se snažili o to, aby změny proběhly s co nejmenším negativním dopadem na zaměstnance. Organizační změna o snížení počtu zaměstnanců o 117 pracovních pozic u Středních Čech - při projednávání jsme nesouhlasili se snížením celého počtu zaměstnanců a jednali jsme o jiné možné alternativně ...

Aktuality Praha 28.2.2013

... V průběhu měsíce února proběhlo jednání KOV Praha a Střední Čechy. Na tomto jednání byly projednány mimo jiné organizační změny, které jsou velice rozsáhlé vzhledem k převodu listovní doručovací služby pod Depa, která v roce 2012 v Praze byla dokončena. V prvním kroku pod Depo 704 přešli balíkoví doručovatelé a na začátku roku se začalo s převodem listovních dodejen ...

Aktuality březen - duben Praha 30.4.2012

... měsíce března jsme projednali další organizační změny v počtu cca 10. Je to nekonečný proces. Zaměstnanci v doručování přecházejí pod Depa. Vedoucím, kteří na podacích poštách zůstávají, se upravují mzdy ...

Aktuality únor Praha 2.3.2012

... zaměstnanců u Středních Čech, jsme nesouhlasili se snížením celého počtu. V plánu byla zakalkulována i změna u Depa Říčany, které do dnešního dne není zcela ...

Ohlédnutí Praha 14.2.2012

Skončil rok 2011. Rok plný změn a propouštění zaměstnanců. Rok, ve kterém bylo velice obtížné vysvětlovat všem, proč ke všem změnám dochází.
Snížil se počet pracovníků vnitřní služby, protože mělo dojít ke třídění na doručovací okresy. Tento projekt nadále probíhá, ale ještě všechna OP se třídit na doručovací okresy nedají a také nejsou tříděny velké kusy.
Došlo k zavedení odpoledního doručování balíků...

Pracovní a provozní podmínky DEPO 702 Praha 22.12.2011

Na základě připomínek listovních zaměstnanců DEPO 702 k pracovním a provozním podmínkám se uskutečnilo šetření za účasti cca 15 zaměstnanců listovní dodejny, vedoucích DEPA 702, předsedkyně KOV Praha Ivany Musilové a svazového inspektora bezpečnosti práce ...

© Robert@Jaluvka.cz 2010