Aktiv základních organizací P KOV České pošty 5.12.2017

Na jednání jsme se především zabývali situací zaměstnanců České pošty. Hlavním tématem byl sociální dialog a mzdová jednání ...

Prohlášení základních organizací OS ZPTNS P KOV České pošty 5.12.2017

Pošťáci si zaslouží vyšší mzdy, lepší pracovní prostředí a kvalitní vybavení pro práci! 
Mzdy zaměstnanců České pošty dlouhodobě stagnovaly a stále hluboce zaostávají za průměrnou mzdou ...

Petice P KOV České pošty 5.12.2017

OS ZPTNS sestavil Petici za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb.
Petice je adresovaná ...

Jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou P KOV České pošty 16.12.2016

Milé kolegyně, milí kolegové,
 
v pátek proběhlo jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou, ministrem Milanem Chovancem za přítomnosti generálního ředitele Martina Elkána, předsedy Dozorčí rady České pošty Jana Mareše. ..

VI. sjezd OS ZPTNS P KOV České pošty 26.11.2016

Ve dnech 25. - 26.  listopadu 2016 se konal VI. sjezd Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb v hotelu Olšanka v Praze za účasti 141 delegátů s hlasem rozhodujícím...

Prohlášení VI. sjezdu OS ZPTNS P KOV České pošty 26.11.2016

Prohlášení VI. sjezdu
Odborového svazu zaměstnanců poštovních,
telekomunikačních a novinových služeb

 

Sjezd bere na vědomí současnou situaci v České poště, týkající se nutného řešení nadměrné zátěže a neúměrné fluktuace v provozech, potřebného navyšování mezd a přibližování se průměrným mzdám v České republice i regionech a dalších oblastí....

 

Jednání o růstu objemu mzdových prostředků P KOV České pošty 24.11.2016

Dne 24. 11. proběhlo druhé kolo jednání o navýšení objemu mzdových prostředků pro rok 2017. Oproti původnímu návrhu zaměstnavatele vyjednal Podnikový výbor v čele s předsedou Karlem Koukalem v podstatě dvojnásobnou částku ...

Jsme tu pro vás P KOV České pošty 1.3.2016

OS ZPTNS a P KOV zaměstnanců České pošty jsou tu pro vás.

Jsme kompaktní a vysoce profesionální odbory, které pracují pro své členy. Působíme v České poště od jejího vzniku a naší zásluhou zde existuje po celou tuto dobu velmi kvalitní kolektivní smlouva. Vždy se zastáváme našich členů a zaměstnanců, řešíme jejich problémy, pracovní a mzdové podmínky i sociální standardy. Jsme zárukou spolehlivosti, jsme zárukou solidního jednání, jsme důvěryhodný partner pro jednání na všech úrovních.... 

Jednání o mzdách P KOV České pošty 20.11.2015

Proběhlo jednání o mzdových podmínkách roku 2015 a 2016.

Po složitých jednáních, která jsme zahájili podáním návrhu na zvýšení mezd o 5% už v měsíci září, jsme dosáhli významného úspěchu. Příjmy zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou se v roce 2016 zvýší v průměru o 5,6%. Zároveň jsme vyjednali vyplacení kompenzace nárůstu mezd za první čtvrtletí roku 2015. S mimořádnou odměnou na vánoční provoz zaměstnavatel vyplatí celkem 530 milionů korun....

 

Jednání o mzdovém nárůstu pro rok 2016 P KOV České pošty 6.11.2015

Zaměstnavatel na jednání předložil návrh navýšení mezd, ve kterém zohlednil také návrhy P KOV České pošty z minulého jednání. Návrh počítá s navýšením mzdových prostředků o ......

© Robert@Jaluvka.cz 2010