Setkání zaměstnanců Jižní Morava 4.6.2016

Ve dnech 4. a 5. 6. se uskutečnilo setkání zaměstnanců dep Brno 71, Brno 72 a Brno 73 s vedením DÚS JM ...

ZO OS ZPTNS ČP Ov Brno Jižní Morava 31.5.2016

Projednání organizační změny

Dne 31. 5. 2016 na žádost naší ZO provedl SI BOZP p. Kačer kontrolu na dodejně Rosice u Brna, kde v rámci připravených organizačních změn v DÚS JM  u Depa Brno 73 dojít k centralizaci dodací služby pro Rosice u Brna a Zastávku u Brna. Šetřením na místě bylo zjištěno ...

 

Moravský odborový plátek 1/2016 Jižní Morava 19.2.2016

Nové vydání ...

Jednání KOV JM Jižní Morava 7.10.2015

Dne 7.10.2015 proběhlo jednání KOV JM se zástupci vedení Regionu JM. V odborové části byly předloženy informace ...

Jednání KOV JM Jižní Morava 10.8.2015

... Mimo základních informací, o společných jednáních s vedením v průběhu letních měsíců, se diskutovala příprava, průběh ...

Jednání KOV JM Jižní Morava 26.6.2015

Koncem června se uskutečnilo dvoudenní jednání zástupců zaměstnanců s vedením regionu a se zástupci našeho Odborového svazu. Projednávali se odborové otázky a problémy, které nejvíce trápí zaměstnance ...

Jednání KOV JM Jižní Morava 21.4.2015

proběhlo jednání, jehož stěžejním cílem byla finalizace návrhu Zásad čerpání FKSP v Regionu JM. ...

Jednání KOV JM Jižní Morava 19.3.2015

Na březnovém jednání KOV JM byly projednávány změny v odměňovacích směrnicích, a bylo jednohlasně odsouhlaseno zamítavé stanovisko ke změnám procentuálních vah ve výkonové mzdě zaměstnanců. Dále byli členové výboru seznámeni ....

MOP Jižní Morava 3.2.2015

Dne 30. 1. 2015 bylo vydáno první letošní číslo časopisu MOP. Jeho obsahem jsou především informace o výhodách ...

Jednání KOV JM Jižní Morava 29.1.2015

Dne 29.1.2015 se uskutečnilo první letošní jednání KOV JM. Hlavním projednávaným bodem byla rozsáhlá organizační změna mezi PS a DÚS, spojená s úsporou zaměstnanců. Na základě informací z jednotlivých...

© Robert@Jaluvka.cz 2010