ZO Vítkov Centrála 16.4.2013

.... 16. dubna 2013 se uskutečnila členská schůze ZO Vítkov. Pozvání přijali předsedkyně OS ZPTNS paní Jindřiška Petříčková, místopředseda OS ZPTNS a předseda P KOV České pošty, s.p. Karel Koukal, za hospodářské vedení výkonný ředitel úseku řízení lidských zdrojů ing. Ivan Feninec MBA a ředitel sekce provozu peněžních služeb ing. Antonín Ambrož ....

ZO ICZ Centrála 26.2.2013

... konala schůzka se zástupci odborů s naším panem předsedou Ivanem Homolou a předsedkyní OS ZPTNS paní Jindřiškou Petříčkovou. Paní Petříčková nás informovala o systému kolektivních smluv a kolektivním vyjednávání ...

ZO Mezinárodní provoz Centrála 20.2.2013

.... byla projednána stížnost zaměstnanců pošty Praha 120, odbor listovní zásilky, pracoviště tuzemí na snížení výkonové mzdy za měsíc leden. Důvodem návrhu na snížení výkonové mzdy bylo ...

VAKUS Vítkov Centrála 19.2.2013

Dne 19. 2. 2013 proběhla Konference ZO OS Česká pošta, s.p. VAKUS  Vítkov...

ZO Mezinárodní provoz Centrála 31.1.2013

... pro naše bývalé zaměstnance - dnes důchodce pošty Mezinárodní provoz jsme uspořádali setkání. Schůzky jsou pořádány již několik let a je s podivem, že naši bývalí pracovníci ...

Setkání seniorů Centrála 29.11.2012

Dne 29.11.2012 se uskutečnilo tradiční posezení s bývalými zaměstnanci, seniory České pošty. Setkáváme se vždy 2x v roce. První setkání proběhlo v květnu...

 

Doručovatelky z oderské pošty Centrála 5.11.2012

... Doručovatelky z oderské pošty, se obrátily na výbor ZO OS  s připomínkami ke stávajícím ztíženým pracovním podmínkám po zahájení provozu DEPO Nový  Jičín...

Centrála Centrála 22.10.2012

... říjnu byly s KOV Gř projednány organizační změny bez dopadu na zaměstnanost.

Byla uskutečněna návštěva členů ZO Vítkov v Malešicích, které se zúčastnila předsedkyně ZO Vítkov a předseda KOV Gř. Podány informace o výhodách KS.

Jednání odborů se zaměstnavatelem na úpravě směrnice odměňování zaměstnanců...

 

Centrála Centrála 28.8.2012

... byla zjištěna prasklá skleněná výplň okna ve druhém patře, tato závada byla odstraněna.

Výkonová  mzda - v případě prokazatelných závad ...

Další aktivity Centrála 7.8.2012

Výbor ZO Vakus  Vítkov uspořádal i v  letošním roce několik zájezdů ...

© Robert@Jaluvka.cz 2010