VZO POŠTY PLZEŇSKA, KOV ZÁPADNÍ ČECHY Západní Čechy 28.2.2010

19. jednání KOV a VZO se uskutečnilo 24.února 2010, volba p. Lucie Zpěvákové do výboru ZO , nahradí p. Radku Krasinskou, která odešla od ČP přednesena Zpráva o hospodaření ZO Pošty Plzeňska a KOV za r. 2009 – schváleno, byl schválen rozpočet na r. 2010...

ZO JČ a V - Oblast České Budějovice Jižní Čechy a Vysočina 26.2.2010

Od nového roku jsem nová místopředsedkyně. Pravidelně se schází třináctičlenný výbor, který vznikl sloučením výboru pošty a aparátu. Někteří kolegové po sloučení skončili s aktivní činností, proto si provozovny navrhly své zástupce. Na posledním jednání jsem musela řešit, na základě žádosti navrhovatelů, odvolání jedné nové členky výboru. Nebylo to pro začátek nic jednoduchého...

Aktuality - Vítkov Centrála 23.2.2010

Vítkov Konference ZO OS Česká pošta, s.p. Vítkov - schválení rozpočtu za rok 2009 a plán čerpání na rok 2010. Rovněž byly upraveny zásady hospodaření základní organizace.

ZO JČ a V – oblast Jihlava Jižní Čechy a Vysočina 3.2.2010

Jednání výboru s manažerem obvodu. Informace o záměrech v okrese. Projednání detailů organizační změny, plnění a hodnocení plánu aliančních partnerů – narůstající nátlak. Informace o činnosti ZO v roce 2009. Příprava jednání zaměstnanců s vedením...

Informace z KOV - leden v Severních Čechách Severní Čechy 31.1.2010

byla odsouhlasena sociální výpomoc ve výši 15000,- Kč z důvodu svízelné životní situace pracovnici pošty Liberec 1
byla projednávána změna ve způsobu vyřizováni FKSP - v roce 2010 vyřizuje objednávky z FKSP paní Plecitá – Praha, telefon 267094865, plán , resp. Rozpočet FKSP bude hotov v březnu nebo dubnu, zatím možnost čerpat ve výši loňského 1. čtvrtletí a u ZO, které vykázaly zůstatky (tj. všechny s výjimkou ZO Přepravy a pošt Ústecka) do výše zůstatku r. 2009 . Ke každé objednávce musí být provedeno alespoň zjednodušené výběrové řízení...

INFO ZO OS ZPTNS pošt a přepravy Ústecka Severní Čechy 31.1.2010

11. 1. 2010 Jednání - rozvrhy směn - ing. Huková
26. 1. 2010 Reportáž redaktorky PTN Echo paní Dědovské z Ústí nad Labem
27.1.2010 Jednání Koordinačního odborového výboru regionu Severní Čechy v Liberci...

VZO POŠTY PLZEŇSKA, KOV ZÁPADNÍ ČECHY Západní Čechy 31.1.2010

Paní Danuše Baumruková ukončila svou činnost ve funkci poradce KOV a ve funkci II. místopředsedkyně Základní odborové organizace, Pošty Plzeňska, zároveň požádala P KOV o ukončení funkcí v dalších odborových orgánech.Výbor ZO, KOV vyslovil poděkování za její dlouhodobou obětavou práci...

Aktuálně v měsíci - Základní organizace Severní Čechy 16.1.2010

Proběhlo jednání ZO Jablonec n. N. s doručovateli pošty Jablonec n. N. 1 – předmětem bylo neproplácení hodin za nadúvazky a přesčasy, kdy byl dohodnut společný postup vykazování těchto hodin tak, aby bylo prokazatelné, z jakého důvodu vznikají a zda byl proveden zásah do prvotní evidence hodin – do pracovního výkazu, následně v měsíci dubnu bude tento postup vyhodnocen...

Aktuality - Vítkov Centrála 31.7.2009

Vítkov - povodně – přes vypadající hrůzu, která proběhla na severní Moravě, nedošlo mezi zaměstnanci České pošty k výrazným škodám. Byla poskytnuta jedna finanční výpomoc členu OS ve výši 5 000,- Kč...

KOV JČ a V získal nový název - trochu historie Jižní Čechy a Vysočina 31.1.2008

Koordinační odborový výbor Jižní Čechy a Vysočina získal nový název. Firma vytvořila celek, složený ze tří bývalých odštěpných závodů a devět Základních organizací potřebovalo sjednotit postup při jednání s vedením regionu. Předsedou byl zvolen pan Štěpán Grochal a místopředsedou pan Radomír Ryšavý...a

© Robert@Jaluvka.cz 2010