Jednání P KOV P KOV České pošty 28.5.2015

Ze zápisu jednání:

  • Aktivity k podpoře novely Zákona o poštovních službách - otevřený dopis podpořený téměř 9000 podpisy zaměstnanců České pošty byl předán ministru financí, tiskové zprávy,
  • Dne 20. 5. 2015 se sešli zástupci odborů s premiérem, spolu s ministrem vnitra, aby vyslovili svojí obavu, že pokud stát nebude České poště kompenzovat ztrátové služby, začne firma masivně propouštět....
ZO JČ a V – oblast Žďár nad Sázavou Jižní Čechy a Vysočina 27.5.2015

Na jednání výboru přijal pozvání vedoucí depa. Diskutovalo se čerpání dovolených, nežádoucí fluktuaci, stavu vozidel a výstavbě depa, která se stále odkládá...

ZO JČ a V – oblast Tábor, Pelhřimov a J. Hradec Jižní Čechy a Vysočina 26.5.2015

Členové oblastních výborů působících u České pošty v okresech Tábor, Pelhřimov a Jindřichův Hradec se sešli na jednání v Nové Včelnici. Jednání zahájil předseda KOV a ZO Štěpán Grochal. Jednání se zúčastnil i manažer PS JČ obvodu Tábor, pan Jiří Benda.

Vláda se dohodla P KOV České pošty 25.5.2015

Vláda se dohodla na podobě novely poštovního zákona

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb vnímá pozitivně dohodu vlády České republiky o novele zákona o poštovních službách, která se týká především řešení úhrady nákladů ...

Tak to zase začalo Severní Morava 24.5.2015

Nejdříve si odborové organizace s vedením PS, DÚS a SPU projednaly všechny změny, které je nutné na severu Moravy vzhledem k personálnímu plánu u nás dojednat, zabezpečit a odsouhlasit. Souhlas vždy nebyl, neboť se odborům některé změny nezdály správné....

ZO JČ a V - oblast Strakonice Jižní Čechy a Vysočina 16.5.2015

V sobotu odpoledne proběhly ve Strakonicích doplňující volby do výboru ZO JČ a V pro oblast Strakonice, který byl z důvodů odchodu našich kolegyň od pošty nekompletní...

Aktuality KOV JČ a V Jižní Čechy a Vysočina 14.5.2015

Květnové jednání bylo věnováno z části problematice Poštovní spořitelny, kdy členové KOV měli možnost diskutovat se zástupcem banky o problémech, se kterými se zaměstnanci setkávají v praxi...

Otevřený dopis P KOV České pošty 11.5.2015

Zástupci odborů České pošty předali otevřený dopis ministru financí, týkající se především otázky poštovního zákona a s tím souvisejících otázek. Tento otevřený dopis podpořilo během jediného dne více než osm a půl tisíce zaměstnanců České pošty svými podpisy.

Jednání se zaměstnavatelem P KOV České pošty 6.5.2015

Dne 6. 5. 2015 proběhlo jednání odborových organizací se zaměstnavatelem. Jednání se zúčastnil ...

ZO JČ a V - oblast Písek Jižní Čechy a Vysočina 5.5.2015

V Písku proběhlo jednání výboru. Neustále se řeší problémy depa. Nedostatek zaměstnanců, snižující se výdělky...

© Robert@Jaluvka.cz 2010