AKTUALITY Západní Čechy 18.6.2015

V Plzni proběhlo pravidelné jednání VZO a KOV za účasti Bc. Herouta vedoucího SPU Plzeň 02, který podal aktuální informace týkající se SPU. Předsedkyně seznámila přítomné s výsledky podpisové akce na podporu změny poštovního zákona...

Jednání předsedů ZO Severní Čechy 16.6.2015

Dne 16. 6. 2015 proběhlo jednání předsedů ZO v Ústí nad Labem za účasti vedení Regionu SeČ (Ing. Blahoutové, Ing. Sykové, Ing. Krepindla).

 Nejprve bylo všem kolegům vysloveno poděkování ...

ZO JČ a V oblast Český Krumlov Jižní Čechy a Vysočina 13.6.2015

Uspořádali jsme zájezd pro děti členů odborů i zaměstnanců České pošty. Zájezd do Německého zábavného Bayern parku byl dárkem..

Aktuality KOV JČ a V Jižní Čechy a Vysočina 11.6.2015

Jednání Výboru v Jindřichově Hradci navštívila předsedkyně Odborového svazu Bc. Jindřiška Budweiserová. Informovala o činnosti svazu, který je zapojen do projednávání poštovního zákona a spolupracuje s ČMKOS...

ZO JČ a V - oblast Prachatice Jižní Čechy a Vysočina 10.6.2015

Dne 10.6.2015 proběhlo jednání výboru ZO JČ a V pro oblast Prachatice. Z jednání se omluvil manažer obvodu, takže nebylo možné s ním prodiskutovat změny na poštách našeho obvodu.Naopak vedoucí Depa paní Marcela Bromová se jednání zúčastnila a vysvětlila...

ZO JČ a V oblast Třebíč Jižní Čechy a Vysočina 9.6.2015

První jednání nově zvoleného výboru se konalo v Jaroměřicích nad Rokytnou...diskuse členů výboru se týkala členské základny a možností řešení problémů členů...

ZO JČ a V oblast Č. Budějovice a Č. Krumlov Jižní Čechy a Vysočina 4.6.2015

Ve čtvrtek v podvečer proběhlo společné jednání Výborů pro oblasti Č. Krumlov a Č. Budějovice. Pozvání na jednání přijal manažer obvodu Č. Budějovice Ing. Milan Ducho. Manažer nás informoval o plnění plánů v oblasti AP...

Jednání se zaměstnavatelem P KOV České pošty 2.6.2015

Na jednání s vedením České pošty byly podány informace

  • ekonomické výsledky a personální výsledky za duben 2015
  • produkty aliančních partnerů - plán 2015, jeho transparentnost, změny v produktovém portfoliu
  • Etický kodex ...
Sportovky Západní Čechy 1.6.2015

V posledních květnových dnech se uskutečnil již patnáctý ročník ...

Aktuality ZO JČ a V Jižní Čechy a Vysočina 30.5.2015

Zúčastnila jsem se sportovních her zaměstnanců regionu JČ ve sportovním areálu v Pelhřimově...

© Robert@Jaluvka.cz 2010