ZO JČ a V – oblast Tábor, Pelhřimov a J. Hradec Jižní Čechy a Vysočina 25.11.2015

Dne 25. listopadu 2015 jsme se my, členové 3 oblastních výborů působících u České pošty v okresech Tábor, Pelhřimov a Jindřichův Hradec, sešli na pravidelném jednání v Nové Včelnici. Jednání byl přítomen předseda ZO a KOV  Štěpán Grochal , místopředsedkyně ZO Radka Grošková, a hostem byl vedoucí Depa Tábor 70 Ing. Miloslav Novák.

Jednání o mzdách P KOV České pošty 20.11.2015

Proběhlo jednání o mzdových podmínkách roku 2015 a 2016.

Po složitých jednáních, která jsme zahájili podáním návrhu na zvýšení mezd o 5% už v měsíci září, jsme dosáhli významného úspěchu. Příjmy zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou se v roce 2016 zvýší v průměru o 5,6%. Zároveň jsme vyjednali vyplacení kompenzace nárůstu mezd za první čtvrtletí roku 2015. S mimořádnou odměnou na vánoční provoz zaměstnavatel vyplatí celkem 530 milionů korun....

 

Aktuality KOV JČ a V Jižní Čechy a Vysočina 11.11.2015

Na jednání přijal pozvání vedoucí SPU České Budějovice František Pánek. Informoval o aktuální situaci a hodně potěšilo zahájení výstavby nového uzlu společně s depem, o kterém se mnoho let pouze hovořilo. Diskutovalo se o změnách...

Jednání o mzdovém nárůstu pro rok 2016 P KOV České pošty 6.11.2015

Zaměstnavatel na jednání předložil návrh navýšení mezd, ve kterém zohlednil také návrhy P KOV České pošty z minulého jednání. Návrh počítá s navýšením mzdových prostředků o ......

Jednání o mzdovém růstu v roce 2016 P KOV České pošty 22.10.2015

... Jednání se zúčastnil generální ředitel Ing. Martin Elkán, který při zahájení jednání zdůraznil, že zaměstnavatel je připraven řešit dorovnání růstu mezd za první čtvrtletí roku 2015, dle závazku v kolektivní smlouvě. Zaměstnavatel uvolní ze mzdových prostředků ...

Aktuality ZO JČ a V Jižní Čechy a Vysočina 17.10.2015

Na Konferenci, která se konala v Jindřichově Hradci, byla předložena zpráva o činnosti a hospodaření za uplynulé období. Byl schválen rozpočet pro rok 2016 a členové si schválili úpravy zásad hospodaření. Jednání se zúčastnil p. Ivan Feninec, ředitel úseku lidských zdrojů.

Jednání předsedů ZO Severní Čechy 14.10.2015

Dne 14. 10. 2015 proběhlo jednání předsedů ZO v Ústí nad Labem za účasti vedení Regionu SeČ (Ing. Sykové a Ing. Krepindla)....

Aktuality KOV JČ a V Jižní Čechy a Vysočina 12.10.2015

Pro rozšířené jednání výboru nám bylo k dispozici RZ České pošty v Rožmberku nad Vltavou. Informace od předsedkyně svazu směřovaly k aktivitám kolem poštovního zákona i ostatních zákonných norem...

ZO JČ a V – oblast Žďár nad Sázavou Jižní Čechy a Vysočina 7.10.2015

Dne 7.10. 2015 se uskutečnilo jednání výboru ZO oblast Žďár nad Sázavou. Informace z jednání s vedením pošty podal předseda. Jedním z klíčových problémů je trvalý nedostatek zaměstnanců...

Jednání KOV JM Jižní Morava 7.10.2015

Dne 7.10.2015 proběhlo jednání KOV JM se zástupci vedení Regionu JM. V odborové části byly předloženy informace ...

© Robert@Jaluvka.cz 2010