Jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou P KOV České pošty 16.12.2016

Milé kolegyně, milí kolegové,
 
v pátek proběhlo jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou, ministrem Milanem Chovancem za přítomnosti generálního ředitele Martina Elkána, předsedy Dozorčí rady České pošty Jana Mareše. Premiér Bohuslav Sobotka pozval mne, jako představitelku největších odborů působících na České poště v souvislosti s Prohlášením VI. sjezdu k situaci na České poště a E. Dvorského jako předsedu stávkového výboru.
 
Uhrazení nákladů vynaložených na zajištění univerzální služby za léta 2013 a 2014 v plné výši bude znamenat výrazné navýšení příjmů pro všechny pošťáky. Máme dohodnuto, že z těchto peněz bude minimálně 35% vyplaceno zaměstnancům České pošty.
 
Výsledek jednání byl shrnut na tiskové konferenci.
 
 
Tisková konference po jednání s premiérem (16. 12. 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=AIJo_Sn6B4Q

 

Jindřiška Budweiserová


© Robert@Jaluvka.cz 2010