Jednání o růstu objemu mzdových prostředků P KOV České pošty 24.11.2016

Jednání o růstu objemu mzdových prostředků

24. 11. 2016

 

Dne 24. 11. proběhlo druhé kolo jednání o navýšení objemu mzdových prostředků pro rok 2017. Oproti původnímu návrhu zaměstnavatele vyjednal Podnikový výbor v čele s předsedou Karlem Koukalem v podstatě dvojnásobnou částku než původně navrhoval zaměstnavatel za těchto podmínek:

 

1. Všem zaměstnancům odměňovaným tarifní mzdou bude vyplacena se mzdou za prosinec 2016 (tj. 12. 1. 2017) mimořádná jednorázová odměna v celkovém objemu osobních nákladů 57 milionů korun, to znamená, že každému bude vyplacen trojnásobek měsíční mimořádné odměny stanovené v aktuálním mzdovém výměru platném do 31. 12. 2016. Tím bude zachována výdělková úroveň všech tarifních zaměstnanců v prvním čtvrtletí roku 2017. Odměna bude vyplacena zaměstnancům, kteří budou v evidenčním stavu ke dni 31. 12. 2016.

2. Od 1. 4. 2017 bude zvýšen objem osobních nákladů na tarifní a výkonové mzdy zaměstnanců v preferovaných profesních skupinách o 2,6 %, (tj. 159 milionů korun). Zároveň bude od 1. 4. 2017 vyplácena mimořádná měsíční odměna všem tarifním zaměstnancům v návaznosti na plnění auditovaného výsledku hospodaření. Dle aktuální očekávané skutečnosti výsledku hospodaření by tato odměna za přeplnění výsledku hospodaření mohla dosáhnout minimální výše 150 milionů korun v osobních nákladech, tedy včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Měsíční vyplácení odměny bude možné, pokud s touto formou vysloví souhlas auditor. V opačném případě bude odměna vyplacena jednorázově k 1. 4. 2017.

3. V případě, že zaměstnavatel obdrží platbu za vynaložené náklady v letech 2013 -2014, vyčlení zaměstnavatel pro navýšení osobních nákladů minimálně 35 % z této částky. Částka bude rozdělena ve formě mimořádné odměny všem zaměstnancům, odměňovaným tarifní mzdou.

Pokud konečně Česká pošta dostane zaplaceno za službu, kterou si u ní stát objednal, jedná se celkově o částku takřka půl miliardy korun.

 

Jindřiška Budweiserová


© Robert@Jaluvka.cz 2010