Prohlášení VI. sjezdu OS ZPTNS P KOV České pošty 26.11.2016

Prohlášení VI. sjezdu
Odborového svazu zaměstnanců poštovních,
telekomunikačních a novinových služeb

 

Sjezd bere na vědomí současnou situaci v České poště, týkající se nutného řešení nadměrné zátěže a neúměrné fluktuace v provozech, potřebného navyšování mezd a přibližování se průměrným mzdám v České republice i regionech a dalších oblastí.

Sjezd oceňuje postup P KOV při jednáních o mzdovém vývoji v závěru roku 2016 a v roce 2017 a dosažený výsledek, odpovídající zadání k jednání.

Sjezd podporuje stávající úroveň sociálního dialogu v České poště a nepovažuje v současné situaci za prospěšné a užitečné vyhrocování stavu, a to i vzhledem k celkové situaci podniku a jeho ekonomickým možnostem.

Sjezd žádá vládu České republiky a jejího předsedu o urychlení prací na vyplacení kompenzace České poště za poskytování univerzálních služeb stanovených zákonem, za léta 2013 a 2014 v požadované výši, odpovídající skutečně vynaloženým nákladům. A to i s ohledem na skutečnost, že Česká pošta zajišťuje další veřejné služby pro občany České republiky.

Sjezd žádá Dozorčí radu České pošty a ministra vnitra, jako nositele zakladatelských práv státu ve vztahu k České poště o podporu tohoto požadavku.

Sjezd vyzývá vedení OS ZPTNS a P KOV České pošty k dalším jednáním s vedením podniku stran řešení celkové situace vedoucí k zajištění důstojných pracovních, mzdových a dalších podmínek zaměstnanců. 

 

V Praze dne 26. listopadu 2016

                                                                                                         

Delegáti VI. sjedu

OS zaměstnanců poštovních,

telekomunikačních a novinových služeb             

 


© Robert@Jaluvka.cz 2010