VI. sjezd OS ZPTNS P KOV České pošty 26.11.2016

VI. sjezd Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 

Ve dnech 25. - 26.  listopadu 2016 se konal VI. sjezd Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb v hotelu Olšanka v Praze za účasti 141 delegátů s hlasem rozhodujícím.

 

Delegáti VI. sjezdu vzali na vědomí zprávu o činnosti odborového svazu za uplynulé volební období, schválili základní dokumenty OS ZPTNS, zvolili Jindřišku Budweiserovou předsedkyní OS ZPTNS a místopředsedkyní pro profese pošty, Luboše Vindušku místopředsedou pro profese telekomunikací a Revizní komisi OS ZPTNS.

Delegáti sjezdu přijali Prohlášení delegátů sjezdu k situaci České pošty.

 

 

 


© Robert@Jaluvka.cz 2010